Barn på mark

Børn skal have adgang til natur i Aarhus

Børn har godt af at være ude i naturen. Det giver sunde og raske børn, der ikke så let bliver syge. Derfor er det enormt ærgerligt, at kommunens natur- og skovbørnehaver samt generelle naturtilbud i daginstitutionerne står til at blive underprioriteret i den nærmeste fremtid. Derfor vil en række partier, heriblandt Enhedslisten, have undersøgt mulighederne for at flere børn kan være ude i naturen i deres institutions-dagligdag.

Katrine Vinther Nielsen Med Hjerte

Aarhus Kommune skal have sorggrupper for børn og unge

I Aarhus Kommune er der årligt 100 børn, der mister en forælder, og 2100 børn, der oplever en forælder indlægges med alvorlig sygdom. Disse børn eller unge har behov for hjælp, men desværre er den nuværende hjælp og støtte mangelfuld. Derfor ønsker Enhedslisten og fire andre partier, S, KF, V og SF at starte et pilotprojekt for at undersøge tre modeller for sorggrupper.

Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup

Enhedslisten står ikke bag udokumenterede racisme-anklager

To ud af tre byrådsmedlemmer for Enhedslisten i Aarhus har været med i forhandlingerne om sparekataloget, da vi er med i budgetforliget. Anklager om racisme mod byrådet vedrørende indholdet i sparekataloget, fra det tredje af Enhedslistens byrådsmedlemmer, rettes dermed også mod os. Vi må derfor slå fast, at Enhedslisten ikke står bag de udokumenterede racisme-anklager.

Katrine Vinther Nielsen Aarhus Rådhus

Større indflydelse til kommunens medarbejdere

Der har i Aarhus Kommune været flere sager, hvor arbejdsmiljøet har været udfordret, og hvor medarbejderne har oplevet, at der ikke blev lyttet tilstrækkeligt til deres kritik. Dette på trods af flere muligheder. Men erfaringerne viser, at disse systemer ikke er nok til sikre et trygt arbejdsmiljø. Der er brug for at styrke medarbejdernes stemme, hvilket Enhedslisten stiller forslag om i Aarhus Byråd.