Antiracismegruppe

Antiracisme

Vi er en stabil gruppe med et stort kontaktnet opbygget gennem en længere årrække.

Vi havde et medlem i Aarhus Kommunes Integrationsråd, som blev nedlagt 31.12.13 og vi deltager i arbejdet med at videreføre Integrationsrådet i frivilligt regi.

Vi forsøger at holde tæt kontakt til Kommunalgruppen og Folketingsgruppen.

Vi har forsøgt at inddrage minoritetsgrupper og -enkeltpersoner i vores arbejde og vi har gode kontakter til somaliere, palæstinensere, iranere, tyrkere og kurdere.

Vi har deltaget i etniske minoritetsgruppers demonstrationer, møder og arrangementer og hjulpet med pressemeddelelser og annoncering.

D. 4.2.13 arrangerede vi et længe ønsket møde med Johanne Schmidt-Nielsen om ELs udlændingepolitik i Foreningernes hus i Gellerup med 150 deltagere og livlig debat.

D. 29.-30.4. var vi guider for 3 unge palæstinensere på tur rundt i landet med EL’s Internationale Udvalg.

D. 8.6. var vi med til at arrangere Kurdisk Kvindeforenings Kulturdag på Hovedbiblioteket med økonomisk støtte fra EL Aarhus.

Vi var med til at støtte Kurdisk Kvindeforenings demonstrationsoptog lørdag d. 16. nov. 2013. Hvor bl.a. Nikolaj Villumsen og Hans Jørgen Vad holdt tale.

Vi har året igennem arbejdet med konsekvenserne af Helhedsplanen for Gellerup, hvor vi har støttet beboerne i de nedrivningsdømte ejendomme på Bentesvej med juridisk rådgivning og med praktisk hjælp til at fremføre deres krav til forbedring af genhusningstilbuddet. Vi arbejder sammen med en selvstændig valgt beboerrepræsentation, som vi har holdt flere møder med bl.a. sammen med advokat Bjarne Overmark. Vi har desuden fungeret som sekretærer og bisiddere for gruppen til møder med Brabrand Boligforenings afd. 4 om Tryghedspakken for genhusningen.
D. 3.6. var vi sammen med SUF Brabrand med til at arrangere en demonstration foran Helhedsplanens kontor i Gellerup.
Af oprindelig et halvt hundrede indsigelser mod Brabrand Boligforenings opsigelse af lejerne i de nedrivningsdømte blokke på Bentesvej er der nu 3 indsigelser tilbage, som er på vej i Boligretten.
Vi har senest fået Byrådsgruppen til at rejse 9 spørgsmål til Borgmesteren om Helhedsplanen.
Vi har ligeledes holdt møde med EL’s boligpolitiske ordfører Lars Dohn om Helhedsplanen.

Vi har fra starten fulgt Aarhus’ afrikanske friby-forfatter Tendai Tagariras diskriminationssag mod værtshuset ” Kurts Mor”, hvor han blev nægtet adgang i sommeren 2012. Tendais sag er stadigvæk under behandling hos politiet, og vi har sat advokat Bjarne Overmark på sagen.
På baggrund af en række andre sager med specielt Østeuropæere har vi afholdt et møde d. 26.6.13 med repræsentanter for politiet, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes fagforening og advokat Bjarne Overmark.
Vi har fået Pernille Skipper til at tage mulige ændringer på restaurationslovgivningen op i Folketinget.
Vi har ligeledes inddraget bevillingsnævnet og kommunalgruppen og stillet forslag i Byrådet om skærpelse af bevillingsreglerne i tilfælde af værtshuses overtrædelse af diskriminationslovgivningen.
Vi har efter Byrådsvalget fået et medlem i Bevillingsnævnet.

Vi stiller regelmæssigt op ved uddelingsaktioner i Bazar Vest og City Vest.
Vi støtter genoprettelsen af et centralt Antiracistisk Udvalg i København, men det lader vente på sig.
Vi har støttet EL’s lokale antiracistiske og antinazistiske arbejde.
Vi har støttet arbejdet med oprettelsen af en beredskabsgruppe for voldsofre for nazistiske overgreb.
Vi har støttet arbejdet i EL’s Social-Juridiske Rådgivning.

Kontakt

John Graversgaard ([email protected]) eller Helge Ratzer ([email protected]). Eller via Enhedslistens kontor på telefon 27843345 eller 86125045 og email: [email protected]

Februar 2017