Kampen mod racistisk “ghetto”-politik

Enhedslisten i Århus Kommune støtter ubetinget kampen imod den racistiske ”ghetto”-politik

1. Borgmesteren i Århus, Jacob Bundsgaard har gennem flere år stået i spidsen for et af de mest rigide angreb på de danske almene boligområder, der er blevet betegnet som ”ghettoer”. I Århus er der først og fremmest tale om boligområderne Bispehaven og Gellerup/Toveshøj.

2. Konsekvenserne af den politik, som Jacob Bundsgaard er ved at gennemføre med indtil nu fuld opbakning fra byrådet med Enhedslisten som eneste undtagelse, er, at der skal tvangsflyttes i hundredvis af beboere, og at der skal ske massive nedrivninger af boligblokke. Således er det dikteret, at mere end 60% af de almene familieboliger fysik vil blive fjernet i de kommende år i de berørte boligområder i forhold til 2010, medmindre nedrivningsplanerne bliver stoppet gennem politisk kamp. I alt skal der nedrives 918 almene familieboliger her i Århus som konsekvens af den politik, som Jacob Bundsgaard har fået byrådets opbakning til.

3. Bagved ligger der en lovgivning, der blev vedtaget af folketinget i november 2018. Udtrykkene i loven er senere blevet mildnet så ordet ”ghetto” ikke længere står i selve loven, men indholdet er det samme, eller er endda blevet skærpet.

4. Essensen af lovgivningen er, at i almene boligområder med mere end 1000 beboer, skal der ske omdannelser, såfremt to ud af fire kriterier fejler (kriterier om beskæftigelsesniveau, uddannelsesniveau, indkomstniveau og kriminalitetsniveau), men kun for så vidt at mere end 50 % af beboerne er af ikke-vestlig herkomst. Har et alment boligområde 5 år i træk stået på den såkaldte hårde liste, skal der ske omdannelser af boligområdet, så der senest i 2030 er højst 40 % almene familieboliger tilbage. Det kan ske ved nedrivninger, ommærkning af boliger til ungdomsboliger eller ældreboliger, eller ved salg af boligerne.

5. I lovgivningen er det udløsende krav til omdannelse og nedrivninger, at andelen af beboere af ikke- vestlig herkomst udgør mere end 50 %, hvilket gør, at lovgivningen af mange parter nationalt og internationalt bliver kritiseret for racisme og for overtrædelse af de Europæiske Menneskerettighedskonventioner. Enhedslisten bakker op om denne kritik.

6. Nedrivningerne vil medføre nybyggeri af erstatningsboliger til boligforeningerne, men ikke til de beboere, der skal tvangsflyttes. De skal tvangsflyttes til andre eksisterende almene boligområder eller internt i deres nuværende, om det er muligt.

7. Nedrivninger og opførelse af nye byggerier vil belaste klimaregnskabet. De boliger, der er besluttet nedrevet, er fortsat i så god stand, at de ville kunne fungere i årtier som gode familieboliger. Men borgmesterens og byrådets beslutning betyder, at klimahensyn tilsidesættes.

8. Ved at nedrive almene familieboliger med en relativ lav husleje og ved at opføre nye boliger til en højere husleje, så vil priserne på det århusianske boligmarked blive presset op. Alt andet lige så vil det blive dyrere at bo i Århus, hvilket vil ramme de fattigste borgere. Det er horribelt i en situation, hvor der i forvejen mangler billige boliger.

9. Beboere i de berørte afdelinger har forsøgt at bruge beboerdemokratiet til at sige fra overfor beslutningerne om nedrivningerne, men både det lokale beboerdemokrati og beboerne er blevet tilsidesat. Beboere har derfor anlagt sag ved de danske domstole for at få prøvet ”ghetto”-loven i forhold til menneskerettighedskonventionerne. Disse retssager har dog ikke endnu haft opsættende virkning på nedrivningsplanerne.

10. Enhedslisten støtter beboernes kamp imod den racistiske ”ghetto”-politik. Det gør vi gennem at støtte op om de beboerafdelinger, der aktivt er gået ind i kampen, det gør vi ved at deltage i Almen Modstand, der er en græsrodsbevægelse for kampen imod ”ghetto”-politikken både lokalt og på landsplan, og det gør vi i byrådet.

11. Enhedslisten har støttet og støtter fortsat, at der kommer en ny skole i Gellerup-området. Men Enhedslisten er imod, at der skal nedrives boligblokke for at kunne bygge skolen. Enhedslisten arbejder for at skolen placeres, så den kan opføres uden, at der skal ske nedrivninger af eksisterende boliger eller indgreb i byparken, Joobs Have.

12. I byrådet vil Enhedslisten sige klart og utvetydigt fra overfor ethvert initiativ, der medfører nedrivninger og tvangsflytning af beboere. Enhedslisten har ført og vil fortsat føre beboernes kamp ind i byrådssalen. Enhedslisten vil derfor i byrådet sige og stemme nej til et hvert forslag, der medfører nedrivninger og tvangsflytninger imod et beboerflertals ønsker.

/ Vedtaget af generalforsamlingen i Enhedslisten Århus Kommune, lørdag d. 27. august 2022