Kommunebestyrelsen

Enhedslisten i Århus Kommune er en tværgående enhed for Enhedslistens fire lokalafdelinger i Århus Kommune med i alt ca. 700 medlemmer. Lokalafdelingerne er selvstændige enheder med egen ledelse og beslutningskompetence. Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.

Kommunebestyrelsen:
Kommunebestyrelsen består af en repræsentant for hver af de fire afdelinger samt fem øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt direkte på Enhedslisten Århus’ fælles generalforsamling.
Kommunebestyrelsen er ansvarlig for, at afholde tværgående medlemsmøder, valgkampe, det kommunalpolitiske arbejde samt deltagelse i 1. maj, 8. marts og Aarhus Pride.

Kommunebestyrelse 2021-2022:

Generalforsamlingsvalgte:

 • Bo Andersen
 • Lisbeth Uhd
 • Lone Degn
 • Marie Lassen
 • Thomas Bro Jørgensen

Afdelingsrepræsentanter:

 • Rene Rafn (repræsentant fra Øst)
 • Yvonne Jacobsen (suppleant fra Øst)
 • Per Guldbrandsen (repræsentant fra Nord)
 • Lone Jensen (repræsentant fra Syd)
 • Joachim Speck (suppleant fra Syd)
 • Poul Krogsgård (repræsentant fra Vest)
 • Hans Jørgen Vad (suppleant fra Vest)

Kontakt Enhedslisten i Århus Kommune: