Kommunebestyrelsen

Enhedslisten i Århus Kommune er en tværgående enhed for Enhedslistens fire lokalafdelinger i Århus Kommune med i alt ca. 700 medlemmer. Lokalafdelingerne er selvstændige enheder med egen ledelse og beslutningskompetence. Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.

Kontakt Enhedslisten i Århus Kommune:

Kommunebestyrelsen:
Kommunebestyrelsen består af en repræsentant for hver af de fire afdelinger samt fem øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt direkte på Enhedslisten Århus’ fælles generalforsamling.
Kommunebestyrelsen er ansvarlig for, at afholde tværgående medlemsmøder, valgkampe, det kommunalpolitiske arbejde samt deltagelse i 1. maj, 8. marts og Aarhus Pride.

Kommunebestyrelse 2022-2023:

Generalforsamlingsvalgte:

 • Jeppe Ulrich Lomholt
 • Karen Nygård
 • Lisbeth Uhd
 • Peter Iversen
 • Thomas Bro-Jørgensen
 1. suppleant: Joachim Speck
 2. suppleant: Niels Bak

Afdelingsrepræsentanter:

 • Yvonne Jacobsen (repræsentant fra Øst)
 • Jesper Steppat (suppleant fra Øst)
 • Lucasia Gregersen (repræsentant fra Nord)
 • Lone Jensen (repræsentant fra Syd)
 • Joachim Speck (suppleant fra Syd)
 • Hans Jørgen Vad (repræsentant fra Vest)
 • Poul Krogsgård (suppleant fra Vest)