Vi mener

Kommunalpolitisk program:

Enhedslisten Århus’ kommunalpolitiske program skal forstås som guidelines for Enhedslistens byrådsarbejde i Århus Kommune. Der er tale om konkrete udmøntninger af Enhedslistens principprogram og generelle politikker, således som de er besluttet af årsmøderne. Det kommunalpolitiske program skal ses i denne sammenhæng.

Enhedslistens vision er, at Århus skal være rød og grøn, mangfoldig og levende.

Kamp, bevægelse og indflydelse:
Vores politik kan ikke gennemføres blot ved vores valgte repræsentanters gang på de bonede gulve og forlig. Den kræver kamp og bevægelse. Vi arbejder selvfølgelig for at trække de andre partier til venstre i byrådssalen ved at stille ansvarlige forslag, der ikke medfører nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker, men i stedet forbedringer. Vi ser ofte, at andre partier roser sig af forbedringer, vi har kæmpet for.

Vi vil altid konsekvent støtte op om progressive bevægelsers kamp.

Enhedslistens byrådsarbejde går på to ben – det, der sker indenfor i byrådssalen skal støtte det, der sker uden for byrådssalen. Derfor har Enhedslistens byrådsarbejde som et af sine fremmeste formål at bidrage til at få folk til selv at røre på sig og organisere sig. Det gælder både, når der er tale om protestbevægelser, og når der er tale om demokratiseringer i det kommunale styre, borgerinddragelse og udvikling af velfærdsledelse.

Kun gennem kamp (og allerhelst kamp, der fører til sejr) kan den antikapitalistiske bevidsthed styrkes. Og det gælder både, når der demonstreres, og når vi er på forkant med situationen og får kæmpet fælles løsninger på fælles problemer igennem, inden vi er nødt til at protestere.

Beslutninger i byrådet træffes ind imellem under kamp, under indtryk af folkeligt pres, som vi deltager i og formidler ind i byrådet. En del beslutninger træffes uden, at et folkeligt pres forekommer. Ikke alle bevægelser er aktive hele tiden – og en del mennesker rammes af beslutninger, de ikke har ressourcer til at stå op imod.

Mange minoritetsgrupper har ikke ressourcer til mobilisering imod nedskæringer. De vil finde en allieret i Enhedslisten, både når det gælder mobilisering på gaden, og når det gælder kampen i byrådssalen.

Dyk ned i Enhedslisten Århus’ politik