Kontakt Århus Syd

Kontaktperson for Enhedslisten Århus Syd

Kristjar Skajaa – tlf. 23 61 39 70 – email: [email protected]

Hele bestyrelsen kan kontaktes på: [email protected]