Bestyrelse Århus Syd

Kontaktperson for Enhedslisten Århus Syd

Kristjar Skajaa – tlf. 23 61 39 70 – email: [email protected]

Bestyrelsen i Enhedslisten Århus Syd 2022-23

  • Lone Jensen – Syds repræsentant i kommunebestyrelsen
  • Inge Skov – Kasserer
  • Else Kayser
  • Niels Bak Jensen
  • Joachim Speck
  • Kristjar Skajaa – Kontaktperson
  • Søren Kløjgaard

Næste dagsorden

7. Juni – kl. 17-19

Medlemmer i Enhedslisten Aarhus Syd, får sendt referat fra seneste bestyrelsesmøde på mail, gennem mailsystemet.

Hele bestyrelsen kan kontaktes på: [email protected]