Bestyrelse Århus Syd

 

Bestyrelsen i Enhedslisten Århus Syd 2021-22

Lone Jensen

Laura Bryhl

Else Kayser

Svend Aage Petersen

Joachim Speck

Kristjar Skajaa

 

Hele bestyrelsen kan kontaktes på: ehlaarhussyd@googlegroups.com