Bestyrelse Århus Syd

Bestyrelsen i Enhedslisten Århus Syd 2018-19

Pia Mølbæk

Pia Mikkelsen

Hanna-Louise Nielsen

Steffen Østergaard

 

Hele bestyrelsen kan kontaktes på: ehlaarhussyd@googlegroups.com