Bestyrelse Århus Syd

 

Bestyrelsen i Enhedslisten Århus Syd 2019-20

Steffen Østergaard

Jeanette Kusk

Else Kayser

Lone Jensen

 

Suppleant:

Jane Hellemann

 

Hele bestyrelsen kan kontaktes på: ehlaarhussyd@googlegroups.com