MEDLEMMER AF BYRÅDET

Lone Norlander Smith
Gruppeformand og politisk ordfører.Medlem af Århus Byråd siden 1.3.2018.

Tidl. byrådsmedlem 2010-13
Byrådsposter:

  • Medlem af Magistraten
  • Medlem af Børn- og Ungeudvalget
  • Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Forkvinde for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Næstformand for Aarhus Vand
  • Medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane

Uddannelse og erhverv: Socialpædagog

E-mail: lone.norlander@aarhus.dk

 

Viggo Jonasen

Medlem af Århus Byråd siden 1.2.2021.

Byrådsposter:

  • Formand for Teknisk Udvalg
  • Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Medlem af følgegruppen for Kongelunden

Uddannelse og erhverv: Cand . scient.pol. – pensioneret lektor
Formand for Aarhus Kommunes Sociale Forbrugerråd i 20 år

Hjemmeside: www.viggojonasen.dk
E-mail: viggojonasen@gmail.com