Almen boliggruppe

Almen Boliggruppe ønsker at bidrage til at udvikle Enhedslistens politik for det almene byggeri.
Vi støtter hinandens mangfoldige indsat for beboernes aktive liv i sunde, tidssvarende og billige boliger med rekreative omgivelser, og vi drøfter, om vores indsats er holdbar og bæredygtig. Vi udveksler erfaringer med boligorganisatorisk arbejde og tager de tunge og nødvendige diskussioner om beboerdemokrati. Vi forsvarer arbejderklassens og alle menneskers ret til en velegnet bolig, og vi søger at etablere modangreb på de politiske partier bag tidens voldsomme politiske overgreb på beboerne i den eneste profitfrie del af den danske boligmasse. En spekulationsfri boligmasse, som giver husly til en fjerdedel af befolkningen.

Da Enhedslistefolk, som bor til leje i det private udlejningsbyggeri, desværre endnu ikke har dannet deres egen gruppe i Århus, vil Almen Boliggruppe også beskæftige sig med forholdene på det boligområde.

Almen Boliggruppe deltager i Enhedslistens landsdækkende boligpolitiske gruppe.

Almen Boliggruppe mødes ca en gang om måneden. Hyppigere, når der er behov for det.

Kontaktperson

Søren Bundgaard – mail: [email protected]

Juni 2018