Kontakt

Enhedslisten Aarhus Kommune

Tlf. 28 56 77 79

Mail: aarhus.enhedslisten@gmail.com

Gammel Munkegade 11, st., 8000 Aarhus C

Medlem af Folketinget

Folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen
email: soren.egge.rasmussen@ft.dk, tlf: 33 37 50 18

Folketingskandidater

Folketingskandidat Anne Hegelund
email: anne.hegelund@enhedslisten.dk

Folketingskandidat Else Kayser, tlf. 29 44 28 32
email: elsekayser@gmail.com

Afdelinger

Enhedslisten Århus Nord

Agnes Jakobsen Holst – tlf.: 23 67 15 75 – email: aarhus.nord@enhedslisten.dk

Enhedslisten Århus Syd

Hele bestyrelsen kan kontaktes på email: ehlaarhussyd@googlegroups.com

Enhedslisten Århus Øst

Jesper Steppat, tlf: 40 27 25 40, ejespersteppat@yahoo.dk
Hele bestyrelsen kan kontaktes på email: ehlaarhusoest@googlegroups.com

Enhedslisten Århus Vest

Hans Jørgen Vad, tlf. 29 84 77 34, email: hjvad@stofanet.dk
Hele bestyrelsen kan kontaktes på email: enhedslisten-aarhus-vest@googlegroups.com

 

Enhedslisten Århus Kommune og emnegrupper

Kontaktperson: Marie Lassen, tlf. 24 28 52 36, email: marielassen@gmail.com
For kontakt til hele bestyrelsen, email: faellesbestyrelsen@googlegroups.com

Kommunalgruppen

Kontaktperson er byrådsgruppens sekretær Ole Jessen, email: el.aarhus.byraad@gmail.com

Almen bolig-gruppe

Søren Bundgaard – email: jessien_poulsen@stofanet.dk

Antiracismegruppe

John Graversgaard, email: graversgaard@youseepost.dk eller Helge Ratzer helgeratzer@hotmail.com

Fredsgruppe

Kontaktperson Hanne Thomsen – email: hannelindbyt355@gmail.com

Faglig gruppe

Kontaktperson Hans Jørgen Vad –  tlf.: 29847734 – email: hansjorgenvad@gmail.com

Socialpolitik-gruppen

Kontaktperson Viggo Jonasen, email: viggojonasen@gmail.com, tlf.: 61 71 22 19.

Det røde sangkor

Kontaktperson Korleder Nanna Heggelund – nanna.heggelund@gmail.com

Universitetsgruppen

Kontaktperson Sigurd Leth Lyk – email: sigurdlyk@hotmail.com

Social-juridisk rådgivning

Kontakt til rådgivningen Helge Ratzer, Mejlgade 107, st., 8000 Århus C
Tlf.: 20 47 96 99, email: helgeratzer@hotmail.com

 

Webmaster

Jesper Steppat – email: jespersteppat@yahoo.dk