Social-juridisk rådgivning

Få social-juridisk rådgivning

Rådgivningen er gratis, åben og anonym og vil så vidt muligt dække alle samfundets områder.

  • Rådgivningen har til huse hos Enhedslisten i Gammel Munkegade 11, st., 8000 Århus C.
  • Åbningstid: Den 2. torsdag i hver måned kl. 16.30-17.30

Rådgivningen henvender sig til folk, der af den ene eller anden måde er kommet i klemme i systemet, om det så er det offentlige eller det private.

Vores rådgivning kan bestå i at henvise til relevante instanser/organisationer, tilbud om at være bisidder, direkte rådgivning samt hjælp til udformning af ansøgninger eller ankeskrivelser.

Ved mere komplicerede sager vil vi kunne henvise dig til en af vore eksperter på netop dit område eller de specialrådgivninger, der er oprettet på udvalgte områder.

På baggrund af erfaringerne fra rådgivningen vil vi gennem Enhedslisten rejse principielle politiske spørgsmål og blande os i samfundsdebatten om de problemer og spørgsmål, vi støder på.

Kontakt til rådgivningen

Helge Ratzer
Tlf.: 20 47 96 99
Mail: [email protected]