Kommunal økonomigruppe

Gruppens arbejdsområde er den kommunale økonomi, herunder budget, regnskab, økonomisk politik, budgetmodeller, statens og KL’s roller, og hvad der ellers kan have indflydelse på den kommunale økonomi.
Gruppen kommer med input til byrådsgruppen. Det kan f.eks. være i form af input til byrådsdebatter, byrådets budgetlægning, forslag og forespørgsler.
Gruppen mødes ca. en gang om måneden eller hyppigere, hvis der er behov.

Hvis man ønsker at deltage eller har spørgsmål til gruppen, kan man kontakte Poul Krogsgård på mailen [email protected]