Om Enhedslisten i Aarhus Kommune

Hvem er Enhedslisten Århus

Enhedslisten Århus er en tværgående enhed for Enhedslistens 4 lokalafdelinger i Århus Kommune med i alt ca. 700 medlemmer. Lokalafdelingerne er selvstændige enheder med egen ledelse og beslutningskompetence.

Århusbestyrelsen består af en repræsentant for hver af de 4 afdelinger samt 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer, valgt direkte på Enhedslisten Århus´ generalforsamling. Kontaktoplysninger for Enhedslisten i Aarhus Kommune finder du her, og du kan se, hvem der sidder i bestyrelsen her.

Århusbestyrelsen er ansvarlig for, at afholde tværgående medlemsmøder, for valgkampe, for at arrangere deltagelse i 8. marts, 1. maj og Pride samt for det kommunalpolitiske arbejde.

Se Enhedslistens lokale kommunalpolitik og byrådsgruppe.

De kommunalpolitiske baggrundsgrupper kommunalgruppe og den kommunale økonomigruppe hører under Enhedslisten i Aarhus Kommune.