Bestyrelse Enhedslisten i Aarhus Kommune

Bestyrelse for Enhedslisten i Aarhus Kommune 2020-2021

Ane Pind  Bagge

Marie Lassen

Rune Popp

Niels Bak

Thomas Bro-Jørgensen

Poul Krogsgaard (repræsentant for Enhedslisten Århus Vest)

Lone Jensen (repræsentant for Enhedslisten Århus Syd)

Per Guldbrandsen (repræsentant for Enhedslisten Århus Nord)

Yvonne Jacobsen (repræsentant for Enhedslisten Århus Øst)

Suppleanter:

Bo Andersen

Jesper Steppat

For kontakt til hele bestyrelsen, skriv til: faellesbestyrelsen@googlegroups.com