Bestyrelse Enhedslisten i Aarhus Kommune

Bestyrelse for Enhedslisten i Aarhus Kommune 2019-2020

Ane Pind  Bagge

Elsebeth Frederiksen

Hans Jørgen Vad

Jesper Steppat

Thomas Bro-Jørgensen

Poul Krogsgaard (repræsentant for Enhedslisten Århus Vest)

Elizabeth Japsen (repræsentant for Enhedslisten Århus Syd)

Per Guldbrandsen (repræsentant for Enhedslisten Århus Nord)

Yvonne Jacobsen (repræsentant for Enhedslisten Århus Øst)

Suppleanter:

Anders Nielsen

Doris-Clarisse Lukunku

For kontakt til hele bestyrelsen, skriv til: faellesbestyrelsen@googlegroups.com