Kontaktperson Århus Syd

Kontaktperson for Enhedslisten Århus Syd

Den nye bestyrelse for 2019-20 har ikke konstitueret sig endnu, og der er derfor ikke valgt en ny kontaktperson.

Indtil der er en ny kontaktperson, kan hele bestyrelsen kontaktes på ehlaarhussyd@googlegroups.com