Overenskomst forhandlinger Penge

Byrødder skal høres om overenskomster for kommunens ansatte

Næste år skal der forhandles overenskomster for ansatte på det kommunale område. I dag er det sådan, at KLs forslag til overenskomst-forhandlingerne indhentes rent administrativt f.eks. via kommunaldirektørerne. For at ændre på dette er der stillet forslag om, at der indhentes forslag til overenskomstkrav fra kommunalbestyrelserne forud for fastlæggelsen af KLs overenskomst-krav til forhandlingerne i 2024. Dette blev bakket op af KL’s bestyrelse og vedtaget på det kommunalpolitiske topmøde i år. Enhedslisten og Thure Hastrup (UFP) foreslår derfor i Aarhus Byråd, at der skal udarbejdes en tidsplan for inddragelsen, så forslaget realiseres.

Pressemeddelelse, 4.5.2023, Katrine Vinther Nielsen, Enhedslisten, sammen med Thure Hastrup, uden for partierne, byrådsmedlemmer i Aarhus.

Forslaget blev stillet af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, KLs bestyrelse og KLs Løn- og Personaleudvalg. Det kan måske lyde som et meget teknisk forslag, men faktisk handler det om mere demokrati, nemlig at vi, som folkevalgte repræsentanter, også høres. Fordi det er os lokalpolitikere, der skal stå på mål for velfærden i vores kommuner.

”Vi mangler medarbejdere i den offentlige sektor. Vi mangler pædagoger, lærere, SOSUer og sygeplejersker. Og aarhusianerne har en berettiget forventning om at vi gør, hvad vi kan for at løse de problemer,” siger Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten.

Derfor er det vigtigt, at de kommende overenskomst-forhandlinger kommer til at handle om fastholdelse og rekruttering af kommunale medarbejdere.

”Det skal være muligt for os byrådsmedlemmer at handle på den store udfordring, vi står overfor, i forhold til fastholdelse og rekruttering. Derfor stiller vi det her forslag, for at få en mere demokratisk proces hos os som arbejdsgivere – ligesom lønmodtagerne har en demokratisk proces i forhold til deres overenskomstkrav,” siger Katrine Vinther Nielsen.

Følgende forslag stilles i Aarhus Byråd:

Magistraten og forvaltningen udarbejder en tidsplan for en inddragende proces for implementering af forslag vedtaget på kommunalpolitisk topmøde 2023.

Forslaget stillet i byrådet