Vi vil modvirke fattigdom samt armod for de svageste

Velfærdens sikkerhedsnet i Århus har store huller, som mange århusianere falder igennem til uforskyldt fattigdom og armod. For at modvirke dette har Enhedslisten stillet en lang række forslag til årets budgetforhandlinger med fokus på demokratisering, lighed i sundhed, og at alle er med i fællesskabet, hvilket fremgår af Maria Sloths budgettale i byrådet.

Fiskene tilbage til Århus

Vi skal have bæredygtigt og kystnært fiskeri tilbage til Århus, og samtidig skal vi tilslutte os protesterne fra vores nabokommuner imod planerne om havbrug ved Djursland, som vil være ødelæggende for vandmiljøet i Århusbugten.
Enhedslisten foreslår derfor, at Århus Byråd vedtager en hav- og fiskeripolitik for Århus.

Enhedslisten er klar med et stærkt hold for forandring

Enhedslisten i Århus Kommune er klar med kandidatlisten til kommunalvalget til november. Samtidig præsenterer partiet sit politiske program til valget. Listen med kandidater er bredt og mangfoldigt sammensat mht. køn, alder, uddannelse, arbejde, erfaring, etnisk baggrund og meget mere.