Vi vil modvirke fattigdom samt armod for de svageste

Velfærdens sikkerhedsnet i Århus har store huller, som mange århusianere falder igennem til uforskyldt fattigdom og armod. For at modvirke dette har Enhedslisten stillet en lang række forslag til årets budgetforhandlinger med fokus på demokratisering, lighed i sundhed, og at alle er med i fællesskabet, hvilket fremgår af Maria Sloths budgettale i byrådet.