Børn, ældre og udsatte skal ikke betale regningen for krudt og kugler

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Aarhus byrådsgruppe om Økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Regeringen lægger regningen for udgifterne til forsvaret på kommunerne

Nedskæringerne på velfærd, handicapområdet og klimaindsatsen er et politisk valg fra regeringen og KLs flertal.

Det bliver børnene, de ældre, mennesker med handicap, og andre, som har brug for kommunernes velfærd, som rammes af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Klimaindsatser og den grønne omstilling forhandles der stadig om, men også her er midlerne der forhandles om helt utilstrækkelige.

På Serviceområdet – velfærdsområderne i kommunerne – mangler der mindst 1,5 milliarder kr., hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes i 2023.

På Anlægsområdet sker der en nedskæring på 3,5 milliarder ift sidste år. Det bliver umuligt at finde de nødvendige midler til at investere i plejehjem, bosteder, vuggestuer, børnehaver, skoler og andre institutioner. Samtidig med at priserne stiger voldsomt, skæres kommunernes anlægsramme ned. Det bliver også rigtig svært at finde midler til grøn omstilling, grønne transportløsninger og klimaindsatser.

  • Derfor siger Enhedslisten nej til denne aftale.

Reelt handler det om, at velfærd og klima skal betale for den massive oprustning, som et flertal i folketinget har aftalt. Regeringen og flertallet i KLs bestyrelse mener vi skal holde igen med det offentlige forbrug for at begrænse inflationen. Men inflationen skyldes en række forhold udefra, vi ikke kan kontrollere. Det er et politisk valg, at regeringen mener det er det fælles offentlige forbrug, som skal nedbringes. Vi kunne i stedet beskatte de mest velhavende danskere og de virksomheder, som har tjent gode penge på den nuværende udvikling, hårdere. Så ville der være råd til både velfærd og grøn omstilling.

I Aarhus har vi en særligt lav kommuneskat, en aftale om aftrapning af dækningsafgiften (en virksomhedsskat) og et byrådsflertal, som lige har besluttet at sende 180 millioner kroner til Aarhus Lufthavn, i stedet for til velfærd og klimaindsatser. Det er politiske beslutninger som Enhedslisten arbejder for at ændre, så vi kan få humane velfærdsordninger og en ambitiøs klimaindsats. Vi vil foreslå bl.a. en kommunal skatteforhøjelse på 1%, så vi kan få humane velfærdsordninger og så der bliver penge til en klimaindsats.

/ Enhedslistens byrådsgruppe

Katrine Vinther Nielsen, Solveig Munk og Thure Hastrup