Børn I Gellerup

Stop den skadelige ordning med at busse skolebørn

Ordningen med at busse skolebørn rundt i Aarhus skal stoppes. Det er kommunalt omsorgssvigt. Børnene bliver stigmatiserede både på den modtagende skole og i deres lokalområde. Derfor skal vi i stedet for styrke de lokale skoler, så børnene kan bevare deres tilknytning til lokalområdet og samtidigt få styrket deres faglige niveau.

Pressemeddelelse, 18.4.2021, Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus, samt Laura Bryhl og Katrine Vinther Nielsen, spidskandidater for Enhedslisten i Aarhus ved Kommunalvalget 2021.

”I Enhedslisten vil vi arbejde for, at ressourcerne fra bus-ordningen skal bruges til at styrke den lokale skole,” siger Enhedslistens to spidskandidater til kommunalvalget i år, Laura Bryhl og Katrine Vinther Nielsen, samt byrådsmedlem Lone Norlander Smith.

Anledningen er meddelelsen fra Børn og Unge, Aarhus Kommune om, at i alt 48 nye folkeskoleelever efter sommerferien skal begynde på en anden skole end deres lokale distriktsskole, da de har brug for sproglig støtte.

I TV2 Østjylland d. 13.4. forsvarer børn- og ungerådmand Thomas Medom bus-ordningen med, at man fremover har større fokus på bus-børnenes trivsel. Man kan så spørge: Hvorfor først nu? Men grundlæggende ændrer det ikke på, at bus-ordningen er skadelig for børnene, som påvist i et forskningsprojekt fra Tryg Fondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet.

“Hver dag, der ikke handles, er en dag mere med kommunalt omsorgssvigt af en stor gruppe skolebørn. Det er de mange tosprogede børn, der hver dag busses til en anden skole langt fra, hvor de bor. Det skal stoppes nu, for det virker ikke. Tværtimod,” siger Laura Bryhl.

Børnene får ofte en følelse af at være på besøg eller være gæst på deres skole, og de bliver alt for ofte ikke en del af det sociale liv efter skole. For de spontane legeaftaler om eftermiddagen, som opstår eller aftales i løbet af skoledagen, kan man nemlig ikke blive en del af, fordi man skal busses tilbage til sit lokalområde. Så når der spørges “Kan du lege?”, er det ikke sikkert, der kan svares “Ja” Det forstærker følelsen af stigmatisering og oplevelsen af at være anderledes. Man føler sig fremmed både på skolen og derhjemme.

”Trivsel er afgørende for det faglige. Det skal tages alvorligt, at eleverne ikke trives, derfor skal der findes en anden løsning end at busse børn rundt,” siger Katrine Vinther Nielsen, der udover at være byrådskandidat også er folkeskolelærer.

Katrine Vinther Nielsen og Laura Bryhl understreger, at det er godt, at Enhedslistens byrådsmedlem Lone Norlander Smith i budgetforliget i efteråret 2020 sørgede for, at busordningen bliver set efter i sømmene.

Som Lone Norlander Smith sagde i sin budgettale i byrådet: ”Vi havde ønsket et stop for ‘bussing’ af en gruppe af vores to-sprogede børn til andre skoler end hjemhørende skole. Det fandt ikke genklang hos de andre partier. Derfor er vi glade for, at der nu lægges op til, at vi får set sprogindsatsen og de tilhørende test efter i sømmene.”

”Der skal være gode skoler for alle børn, og den tidlige sprogindsats skal styrkes både i børnehaven og i skolen, for det virker,” siger Laura Bryhl og Katrine Vinther Nielsen.

Børnene på billedet relaterer ikke direkte til indholdet i pressemeddelelsen