Marselistunnelen

Nej til Marselistunnelen – sort udspil fra regeringen

Regeringen, der burde være grøn, har spillet sort ud med masser af penge til motorveje og støtte til Marselistunnelen i Aarhus. Enhedslisten vil både lokalt og på landsplan holde fast ved målsætningen om at mindske udledningen af CO2 med 70 % i 2030. Regeringens infrastruktur-udspil er dårligt både for klimaindsatsen, miljøet og vores økonomi. Og i Aarhus siger Enhedslisten nej til Marselistunnelen, sådan som vi har gjort det i årevis.

Pressemeddelelse, 8.4.2021, Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd

”Man får det man investerer i. Og hvis vi investerer i mere asfalt, er det ikke en fremtidssikring af klima og miljø. Det er den helt forkerte vej at gå,” siger Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

Marselistunnelen er et vildt dyrt projekt til knap 3 milliarder kroner. Det er desuden forældet, forurenende og trafikfremmende. Stik imod klimastrategien, øger det CO2 udledning ved anlæg. Og før tunnelen om adskillige år er bygget, skulle der gerne køre elektriske- brint- og biogas lastbiler, som ikke forurener og ikke støjer nær så meget. Så hvorfor bygge tunnelen?

”De penge, vi i Aarhus har sparet op til Marselistunnelen, kan vi bruge meget bedre på vores kollektive trafik, ordentlige forbindelser til oplandet, og en infrastruktur der i langt højere grad baserer sig på godstransport via jernbanenettet. Vi står overfor udvidelse af elektrificering af jernbanenettet, som ville kunne tage mere af godstransporten,” siger Lone Norlander Smith.

Marselistunnellen, som vi i Aarhus har sparet 269 mio. kr. op til, vil uanset størrelsen på tilskuddet fra staten komme til at koste skatteborgerne i byen yderligere ca. 1 mia. kr. Det er penge vi i Enhedslisten ikke mener skal bruges på en tunnel. Nej, vi vil satse på udbygning af den kollektive trafik, cykelstier mm. Og hvis man vil støjdæmpe Marselis Boulevard, kan man gøre det langt billigere med mindre projekter langs boulevarden.

Vi står i Aarhus desuden overfor en forventet stor udfordring på velfærdsområderne, med flere plejekrævende ældre og den nødvendige udbygning af daginstitutioner og skoler, for at kunne følge med den stigende befolkning. Den almene boligsektor i Aarhus skal også udbygges, så vi har boliger, der kan betales med en almindelig gennemsnitlig løn, hvis ikke vi skal ende med at blive en by, hvor sygeplejersker og pædagoger ikke har råd til at bo.

”Vi mener, at udspillet fra regeringen trænger til en kraftig justering med klimaet som topprioritet. Vi siger nej til Marselistunnelen. De mange penge kan bruges langt bedre på andre områder, hvor der er stort behov for et løft,” siger Lone Norlander Smith.