Laura Bryhl ved Klima Demo i Aarhus 5.9.2020

Glæde over opbakning fra borgmesteren til stop for fossile investeringer

Det er med stor glæde, at vi i Enhedslisten ser, at Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard bakker op om vores forslag om, at Aarhus Kommune skal standse sine investeringer i fossile selskaber. Med borgmesterens opbakning til vores forslag regner vi med, at det bliver vedtaget på det kommende byrådsmøde.

Klima demo i Aarhus 15.3.2019

Aarhus skal have et klimaborgerting

Enhedslisten vil sikre, at borgerne i Aarhus har det stærkest mulige ejerskab til den grønne omstilling frem mod et CO2 neutralt Aarhus. Derfor foreslår vi, at byrådet opretter et klimaborgerting, der skal debattere mulige løsninger på klimaudfordringerne og give byrådet anbefalinger om, hvordan vi kommer i mål med at omstille Aarhus til at være CO2-neutral i 2030.

Letbane Stop V Den Permanente

Letbane-stop ved Den Permanente i Risskov – Enhedslisten bider sig fast

Enhedslistens forslag om at genåbne stoppestedet for Letbanen ved Den Permanente badeanstalt i Risskov er nu sikret realitets-behandling. Det var konklusion på byrådsmødet d. 19. januar, hvor forslaget blev behandlet. Dette blev lovet af teknik-rådmand Steen Stavnsbo, som et led i behandlingen af ”Visionsplan for byrum og forbindelser, Aarhus Ø”.

Skolebørn I Klasselokale

Erstat kontrol og koncepter med tillid og frit valg – sæt skolerne fri

Koncepter, kontrol, konkurrence, unødvendigt bureaukrati og regelstyringen skal i skolerne erstattes af tillid. De politiske prioriteringer skal vægte klasselærere højere end koncepter og smarte modeluner. Lærerne har jo kompetencerne, uddannelsen og den professionelle dømmekraft.

Bevar vores almene boliger - Gellerup

Konsekvens af ”ghetto”-boligers nedrivning bør undersøges

Et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at rive op mod 1000 almene boliger ned i Gellerup-Toveshøj og i Bispehaven. Imod er kun Enhedslisten. Men hvad er konsekvensen? Enhedslisten foreslår i Aarhus Byråd, at det skal undersøges, hvad virkningerne er for de beboere, der pga. nedrivningerne tvinges til at flytte.