Overenskomst forhandlinger Penge

Byrødder skal høres om overenskomster for kommunens ansatte

Næste år forhandles der overenskomster for kommunalt ansatte. I dag indhentes KLs forslag til forhandlingerne rent administrativt. For at ændre på dette er der stillet forslag om, at der indhentes forslag til overenskomstkrav fra kommunal-bestyrelserne, vedtaget på det kommunalpolitiske topmøde i år. Enhedslisten og Thure Hastrup (UFP) foreslår derfor i Aarhus Byråd, at der skal udarbejdes en tidsplan for inddragelsen, så forslaget realiseres.

Uddannelse Studerende Læser Og Skriver

Privatiseret dansk-undervisning skal tilbage til kommunen

Undervisning i dansk som andetsprog for voksne er i Aarhus udliciteret til et privat firma. Det er problematisk, da opgaven udbydes hvert fjerde år, hvorved man risikerer at miste erfarne medarbejdere og få problemer med undervisningens kvalitet. Aarhus Kommune kan med stor fordel hjemtage denne undervisning, hvilket Enhedslisten sammen med Thure Hastrup (UFP) stiller forslag om i byrådet.

Barn på mark

Børn skal have adgang til natur i Aarhus

Børn har godt af at være ude i naturen. Det giver sunde og raske børn, der ikke så let bliver syge. Derfor er det enormt ærgerligt, at kommunens natur- og skovbørnehaver samt generelle naturtilbud i daginstitutionerne står til at blive underprioriteret i den nærmeste fremtid. Derfor vil en række partier, heriblandt Enhedslisten, have undersøgt mulighederne for at flere børn kan være ude i naturen i deres institutions-dagligdag.