Barn på mark

Børn skal have adgang til natur i Aarhus

Børn har rigtig godt af at være ude i naturen, hvilket blev meget tydeligt under Corona-pandemien, hvor en del børn tilbragte mere tid ude i naturen end tidligere. Det giver sunde og raske børn, der ikke så let bliver syge. Derfor er det enormt ærgerligt, at kommunens natur- og skovbørnehaver samt generelle naturtilbud i daginstitutionerne står til at blive underprioriteret i den nærmeste fremtid. Dette har fået en række partier, heriblandt Enhedslisten, til at stille et forslag i byrådet, om at få undersøgt mulighederne for at flere børn kan være ude i naturen i deres institutions-dagligdag.

Infomeddelelse, 6.3.2023, Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus. Om byrådsforslag stillet sammen med Mathilde Hjort Bressum (Venstre), Sebastian Kaimson (Det konservative folkeparti), Mahad Yusuf (Radikale Venstre) og Jakob Søgaard Clausen (løsgænger).

Forslaget, som er på byrådsmødet onsdag d. 8.3.2023:

Børn skal have adgang til natur i Aarhus

Vi vil gerne have undersøgt:

  • Hvad er naturbørnehavernes muligheder for at ansøge om midler fra “puljen for udefaciliteter”, for at sikre de bedst mulige vilkår for dem selv?
  • Hvordan naturtilbuddene på Langenæs kan komme endnu flere børn både i daginstitutionerne, skolerne og fritidstilbuddene til gode, herunder hvordan naturen i endnu højere grad kan bruges som en forebyggende instans.
  • Hvordan de eksisterende kvaliteter på Langenæs kan udvikles frem for afvikles?
  • Vi ønsker at der undersøges, hvorvidt der kan opstilles økonomiske modeller, der kan vidne om skovbørnehavernes indvirkning på den kommunale økonomi på sigt, ved at flere børn får en trivsels- og sundhedsmæssig bedre start på livet?
  • Hvordan kan natur- og skovbørnehaver bidrage til at inkludere forskellige sociale lag i samfundet?
  • Hvordan kan almene børnehaver og institutioner være bedre til at bruge naturen i deres dagligdag?

Motiveringen for forslaget:

Det er ikke særlig længe siden at hele vores samfund var ramt af den hærgende Coronapandemi, hvilket resulterede i en hverdag med minimalt socialt samvær og store forandringer i befolkningens daglige vaner. I den anledning blev naturen for mange en åbenbaring, hvor man kunne slippe en smule væk fra det triste Corona-liv, og samtidigt havde man en ny måde at opleve verden i en sund og rask tilværelse. Særligt har vi set mange positive effekter hos de børn, der tilbragte mest tid i naturen, som et resultat af Coronapandemien. Disse børn har gennemsnitligt været mere sunde og raske samt haft et lavere sygefravær end de børn, der ikke var ude i naturen regelmæssigt, hvilket blot er med til at understrege, hvor vigtigt naturen er for at styrke vores børn og unges liv.

Alene det at børn kommer ud og mærker naturen og den virkelige verden kan styrke deres liv på så mange måder. De bliver både mere fysisk aktive og sunde af at komme udenfor og lege og røre sig, samtidigt med at de får en god fornemmelse af, hvad den naturlige verden består af, som på sigt kan være med til at gøre dem mere bevidste om vores natur og klima, så de fortsat kan føre en positiv klimabevidsthed ud i vores samfund. Endeligt giver en tidlig indlæring til naturen børnene et naturligt frirum og sted at finde ro, når hverdagen suser af sted. Det øger det enkelte barns trivsel og mentale ballast, hvilket er nødvendigt i en tid, hvor mistrivslen blandt børn og unge stiger.

Derfor er det enormt ærgerligt at bemærke, at kommunens natur- og skovbørnehaver samt generelle naturtilbud i daginstitutionerne står til at blive underprioriteret i den nærmeste fremtid. Ved at underprioritere tilbud som natur- og skovbørnehaver er vi ikke kun med til at hæmme mulighederne for vores børns fysiske og mentale sundhed, vi er også med til at forme vores kommune i et sådant omfang, så der ikke længere er plads til det enkelte barns behov og værdier. Alle børn er ikke ens, og derfor er der behov for mere frihed og flere muligheder til det enkelte barns fysiske og mentale udvikling, hvilket skovbørnehaverne kan bidrage til.

Forskningen viser ikke mindst, at børn med sprogudfordringer har godt af at være i naturen og udvikle sig, for at de kan danne deres egen tilværelse i verdenen. Vi ønsker derfor et Aarhus, hvor vores børn i højere omfang både bliver sundere og ligeledes bliver klogere både på dem selv og på verdenen. Det er skovbørnehaverne med til at bidrage til, hvorfor vi ønsker at se dem styrket og prioriteret. “One-Size Fits All ”-tilgangen i vores børnehaver og daginstitutioner en forældet tilgang. I Aarhus skal vi sikre, at der er gode tilbud til alle børn. Derfor er det vigtigt, at Aarhus også i fremtiden giver mulighed for at der findes kommunale tilbud, hvor børn har adgang til naturen, så vi kan være med til at sikre et rigt udbud af muligheder for pasningen af børn i daginstitutioner, og drage fordel af de positive elementer, som natur- og
skovbørnehaverne fører med sig både for vores børn og for vores samfund som helhed.

Af disse positive elementer kan det blandt andet påpeges, at kommunens natur- skovbørnehaver også er med til at løfte en større arbejdsmæssig udfordring i vores kommune. Skovbørnehaverne udbyder nemlig en anderledes jobmulighed til de mange pædagoger, som ikke nødvendigvis har i sinde at arbejde i en “almindelig” daginstitution, og dermed er skovbørnehaverne også med til at trække den almene beskæftigelse op i kommunen, og give plads til dem, der ønsker en anden arbejdsdag end i den almene daginstitution. Vi ved samtidig, at der er stigende efterspørgsel på netop emnet naturdannelse i pædagogikken på VIA UC. Vi
kan ikke regne med, at medarbejderne rykker derhen hvor der er behov, og også derfor skal vi bevare det  brede tilbud om natur- og skovbørnehaver i vores kommune.

Dertil er natur- og skovbørnehaverne endeligt med til at blande forskellige sociale lag i samfundet, da alle børn her har lige vilkår for at mødes og lære naturen at kende i fællesskab – uanset deres families sociale tilværelse. Derfor er skovbørnehaverne også i høj grad med til at styrke de sociale rammer i vores by på sigt, da vores børn gennem udfoldelse og oplevelser med andre børn kan få dybere forståelse af hinandens naturlige og menneskelige tilværelse i vores samfund.

Alt i alt rummer natur- og skovbørnehaverne en enorm stor værdi, da de i høj grad er med til at understøtte vores børns udvikling både indenfor deres sundhedsmæssige vilkår og deres almene livsopfattelse. Begge dele smitter positivt af på deres nære omgivelser og relationer. Derfor skal vi ikke negligere kommunens natur- og skovbørnehaver. Tværtimod så skal vi fortsat styrke dem og anerkende deres bidrag til vores samfund.

I en tid, hvor flere børn og unge mistrives, og hvor Aarhus kommune med Bredere Børnefællesskaber ønsker at sætte fokus på børn og unges mistrivsel med nye indsatser, kunne denne indstilling også være med til at sætte fokus på, hvordan der kan arbejdes bredt med indsatsen, så naturtilbuddene kan bruges bredt i MBU.

Link til byrådsdagsorden 8.3.2023. Forslaget er sag nr. 21.