Lone Norlander Smith Og Katrine Vinther Nielsen

Vi har brug for en central pulje til specialklasser

Alle aarhusianske skolebørn, der har brug for et specialpædagogisk tilbud, skal have det. Selvfølgelig. Men der mangler alt for ofte penge til at kunne indfri dette på de enkelte skoler. Derfor foreslår Enhedslisten til årets budgetforhandlinger i Aarhus, at der oprettes en central pulje med penge til specialklasser.

Letbane Aarhus

Mere tog og letbane samt styrket cyklisme – Hurra!

Østjylland og især Aarhus kan glæde sig over Enhedslistens indsats i Folketinget, hvor partiet i Infrastruktur-aftalen har været med til at skaffe penge til en ny jernbane Aarhus-Silkeborg, Letbane-etape 2 i Aarhus og styrket indsats for mere cyklisme, hvilket er i helt tråd med indsatsen i Aarhus Byråd.