Aarhus Havn Thure Hastrup

Skarp kritik af rapport om alternativer til havneudvidelse i Aarhus

Aarhus Byråd modtog onsdag aften en rapport fra HBS Economics, som skulle undersøge fire alternativer forud for beslutningen om udvidelsen af Aarhus Havn. Rapporten kom efter stort pres fra byråd og aarhusianere for at finde alternative løsninger.

Pressemeddelelse, 26.1.2023, Thure Hastrup – Enhedslisten, Metin Lindved Aydin – Radikale Venstre, Henrik Arens – Nye Borgerlige, Jakob Søgaard Clausen – udenfor partierne, medlemmer af Aarhus Byråd.

Rapporten møder nu skarp kritik fra flere byrådsmedlemmer, som mener, den er utilstrækkelig. Thure Hastrup fra Enhedslisten, Henrik Arens fra Nye Borgerlige, Metin Lindved Aydin fra Radikale Venstre og løsgænger Jakob Søgaard Clausen udtaler i fællesskab:

Det er en tilsnigelse at kalde det en rapport. Byrådet blev ikke præsenteret for nogen former for data eller dokumentation, men udelukkende overskrifter og løse vurderinger baseret på usikre data. HBS Economics, som står bag analysen, forklarede, at de havde svært ved at få fat i de relevante data. Containertårne som alternativ blev nævnt, men er ikke undersøgt ordentligt. Vi mener, at rapporten ikke er mere værd end det papir, den er skrevet på. Den understøtter ikke et fyldestgørende beslutningsgrundlag for en havneudvidelse.

Udover undersøgelsen om alternativerne, blev byrådet også præsenteret for en ny undersøgelse fra COWI om konsekvenserne af havneudvidelsen for klimaet. Men denne undersøgelse møder også kritik:

COWI gentog mange af de samme overskrifter som byrådet har hørt mange gange før og uden afgørende nyt. Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro, at en havneudvidelse er løsningen på hele verdens klimaproblemer. COWI hævder, at en havneudvidelse med flere skibe vil give CO2-besparelser både under anlæg og drift, men det er ikke sandt. Hvis Aarhus udvider havnen, vil der udledes mere CO2, når flere skibe sejler.

Vi mener, at der fortsat er mange forhold, som ikke er tilstrækkeligt undersøgt og vi finder det stærkt problematisk, at byrådet skal tage stilling til en så vigtig og stor sag på et så dårligt belyst grundlag. Vores klare anbefaling til borgmesteren er derfor at udskyde beslutningen om en havneudvidelse indtil alle fakta er ordentligt belyst.