Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup

Indsats for klima og velfærd er for vigtig til at vi melder os ud af forhandlingerne

Med Enhedslistens deltagelse i budgetforliget for budget 2023 i Aarhus fik vi sat klimaet på dagsordenen med en række klima-indsatser i budgettet, og vi fik besparelserne reduceret. Vi forsøgte at få besparelserne helt afværget, men det lykkedes ikke, så vi har været med i forhandlingerne om sparekataloget. Her har vi, sammen med andre partier, fået en række af de værste besparelser taget ud eller reduceret.

Pressemeddelelse, 15.1.2023, Thure Hastrup og Katrine Vinther Nielsen, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Sparekataloget er på byrådsmødet d. 18.1. Som udgangspunkt er vi modstandere af besparelser, der som regel går mest ud over de svageste, men de ville være vedtaget uden vores deltagelse. Så ved at være med i budgetforliget og i forhandlingerne, har vi gavnet både klimaet og velfærden.

Fokus for os var at værne om de svageste, om kernevelfærd, kultur og klima. Det lykkedes til en vis grad, og vi har tidligere udsendt en pressemeddelelse med en lang liste over de besparelser, vi har været med til at få fjernet eller reduceret. Se pressemeddelelse.

Men der er desværre stadig mange besparelser, vi meget gerne ville undgå. Hovedårsagen til besparelserne er den alt for stramme økonomiaftale mellemregeringen og Kommunernes Landsforening. Vi pegede på finansieringskilder så flere besparelser kunne være undgået, men stødte mod budgetlovens loft for serviceudgifter og S, K, og V’s insisteren på at forære 180 mio. kr. til Aarhus Lufthavn i stedet for at bruge dem på klima og velfærd. De berettigede protester fra ”Pas på Aarhus” bør i lige så høj grad rettes mod Christiansborg, og med den nye SVM-regering bliver der brug for at skrue op for protesterne.

Vores erfaring fra arbejdet i Aarhus Byråd viser os, at vores indsats for klima og velfærd er for vigtig til at vi melder os ud af forhandlingerne. Erfaringen har også vist os, at vi ved at pege på flere finansieringsmuligheder, være godt forberedte og en troværdig forhandlingspartner, kan få indflydelse på de politiske beslutninger, der overstiger, hvad vores mandattal egentlig skulle tilsige.

Med vores deltagelse i budgetforliget er vi blevet kritiseret for at være ”skødehunde” mere end ”vagthunde”. Det er tilsyneladende ud fra en idé om, at man gør større gavn som folkevalgt politiker, hvis man melder sig ud af forhandlingerne og kun står og bjæffer i korridorerne. Det er vel historisk det, som venstrefløjspartier ofte har gjort før i tiden. Men vi er kommet videre. Vi er netop vagthunden – for de svageste, de udsatte, for klimaet og for et mere lige og retfærdigt samfund – der er med i lokalet, hvor tingene bliver besluttet.

Vi gik med i budgetforliget for at få indflydelse, og det har vi fået. Vores tilslutning til budgetforliget bliver bakket op af Kommunebestyrelsen for Enhedslisten i Aarhus, som partiets officielle politik. Fremover er opgaven at bevare og udvikle Aarhus-borgernes mange protester og aktiviteter imod besparelserne, for at få rejst forslag til øget finansiering og genopretning af velfærd, kultur, klima- og naturindsats, ved budgetforhandlingerne næste efterår.

Dagsorden Aarhus Byråd 18.1.2023 – se sag nr. 8