Protest-demonstration i Aarhus mod nedskæringer, 13.9. 2018.

Du regner forkert, Norlander – ligesom borgmesteren

“Budgetmodellen”: Hvis befolkningen, antallet af brugere, er vokset, forøger vi budgettet ca. tilsvarende – så opretholder vi serviceniveau pr. indbygger. Men så kommer beskæringerne. Borgmester og byråd siger: Ja, og I skal effektivisere med en procent. Det vil i ældreplejen sige: Fordel plejeopgaverne “lidt tyndere”.

Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019

Stærkt fokus på klima og børn – udfordringer på det sociale område

Enhedslisten satte også i år vores underskrifter på budgettet. Det gjorde vi, fordi vi tager ansvar for at opnå den bedst mulige prioritering af de midler, vi kan få indflydelse på. Men særligt på det sociale område venter der store udfordringer, som ikke blev løst med dette budget.