Katrine Vinther Nielsen Aarhus Rådhus

Større indflydelse til kommunens medarbejdere

Der har i Aarhus Kommune været flere sager, hvor arbejdsmiljøet har været udfordret, og hvor medarbejderne har oplevet, at der ikke blev lyttet tilstrækkeligt til deres kritik af forholdene. Dette på trods af flere muligheder, såsom gennem Ledelseslinjen, fagforeninger, tillidsfolk, MED-system og whistleblowerordning. Men erfaringerne viser, at disse systemer i sig selv ikke er nok til sikre et trygt arbejdsmiljø. Derfor er der brug for at styrke medarbejdernes stemme, hvilket Enhedslisten stiller forslag om i Aarhus Byråd.

Pressemeddelelse, 25.1.2023, Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten, næstforperson i Børn og Ungeudvalget, medlem af Social og Beskæftigelsesudvalget samt af Sundhed og Omsorgsudvalget.

Enhedslisten stiller følgende forslag:

1) De nuværende strukturer for medarbejderindflydelse styrkes eller forbedres, så de for alvor styrker medarbejdernes indflydelse og medbestemmelse.

2) Whistleblowerordningen styrkes.

Enhedslisten har ikke noget ønske om at hænge nogen ud, men ønsker at det politiske niveau tager ansvar for at minimere risikoen for lignende sager fremover.

”Vi ønsker med denne indstilling at styrke den psykologiske tryghed på arbejdspladserne,” siger forslagsstiller Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Indflydelse på sin hverdag i sit arbejdsliv er virkelig vigtigt. For at opnå dette, er det afgørende med god ledelse, som formår at skabe en kultur, hvor et trygt arbejdsmiljø er naturligt, og hvor der er et godt og tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdernes repræsentanter i hverdagen. Det afspejler sig i, at ambitionen i Aarhuskompasset er tillid og inddragelse.

”God ledelse handler også om at turde vise tvivl og skabe en kultur, hvor man tør tale om dilemmaerne i arbejdet med mennesker. Generøs ledelse skaber generøse medarbejdere,” siger Katrine Vinther Nielsen.

Aarhus kommune indførte i 2018 en whistleblowerordning, men den bruges kun meget sjældent, hvilket bl.a. skyldes, at ordningen ikke er nem at finde. Det er vigtigt, at udbrede kendskabet til ordningen, og man skal kunne være helt sikker på, at man er anonym, når man bruger den.

Det ligger i forslaget, at der tages udgangspunkt i Børn og Ungeudvalget og skoleområdet. Således at forvaltningen tager initiativ til et samarbejde med de faglige organisationer og ledelsesgruppen med henblik på at styrke etablerede og etablere forpligtende strukturerer, der styrker medarbejdernes indflydelse på skolerne i Aarhus. Men målet er naturligvis, at medarbejder-indflydelsen styrkes i hele Børn og Unge, og at dette kan blive til inspiration og videreudvikling i Sundhed og Omsorg samt i Social og Beskæftigelse.

Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet d. 1. februar.

Enhedslistens forslag