Katrine Vinther Nielsen Med Hjerte

Aarhus Kommune skal have sorggrupper for børn og unge

I Aarhus Kommune er der årligt 100 børn, der mister en forælder, og 2100 børn, der oplever en forælder indlægges med alvorlig sygdom. Disse børn eller unge har behov for hjælp til at håndtere den sorg og de bekymringer, som de efterfølgende står med. Desværre er den nuværende hjælp og støtte sig at være mangelfuld og kan efterlader dem alene med deres tanker og udfordringer. Utallige studier har vist, at hvis børnene ikke får den rette støtte, kan det have langvarige konsekvenser for deres adfærdsmæssige og følelsesmæssige udvikling.

Pressemeddelelse, 16.2.2023, Katrine Vinther Nielsen (EL), Mette Skautrup (KF), Lone Hindø (S), Eva Borchorst Mejnertz (S), Jan Ravn Christensen (SF) og Mathilde Hjort Bressum (V), medlemmer af Aarhus Byråd.

Et tiltag, som har haft en markant og dokumenteret effekt på børnenes trivsel, er etableringen af sorggrupper. OmSorg (Kræftens Bekæmpelse) har allerede et samarbejde med 18 andre kommuner, hvor der er etableret sorggrupper på skolerne. I Aarhus Kommune har Folkekirken etableret sorggrupper for børn, bl.a i Lystrup Kirke, og Det Nationale Sorgcenter har gruppebaseret sorgterapi for børn og unge. Der er til gengæld ingen erfaringer med kommunale tilbud uden for skolerne, ligesom der heller ikke er lavet undersøgelser på tværs
af eksisterende tilbud. Derfor ønsker partierne bag forslaget at igangsætte et pilotprojekt, med det formål at undersøge og evaluere tre forskellige modeller for sorggrupper.

Mette Skautrup (KF) ser frem til at få undersøgt, hvordan kommunen bedst muligt kan hjælpe de berørte børn og unge:

“Jeg er virkelig glad for vi kan få igangsat en forebyggende indsats for disse børn og unge i Aarhus Kommune. Vi ved fra Kræftens Bekæmpelses undersøgelser, at en manglende indsats har alvorlige konsekvenser for deres livskvalitet, helt op gennem det voksne liv. Der er blandt andet markant højere risiko for, at de efterladte børn ikke får en uddannelse, får psykiske lidelser, udvikler afhængighed af eksempelvis alkohol eller stoffer og i værste tilfælde forsøger selvmord. Med et bredt dækkende tilbud af sorggrupper kan vi nu tilbyde børnene et fællesskab i trygge rammer, hvor deres sorg og bekymringer ikke længere er noget de skal
holde inde eller bakse alene med.”

Lone Hindø (S) er glad for at kunne sende forslaget ind til byrådets behandling:

“Vi ved, at der overalt i vores land er børn og unge i sorg, og vi ved, at der kan gøres langt mere, end vi gør i dag. Vi skal nemlig huske på, at vi kan hjælpe meget, hvis vi sætter ind i rette tid. Vi fem partier, som fremsætter disse forslag, fandt sammen på et valgmøde op til kommunalvalget. Mødet var arrangeret af Kræftens Bekæmpelse. Vi hørte her om, hvor vigtigt det er at sætte hurtigt ind og vi aftalte med hinanden, at det vil vi stå sammen om. Og det gør vi nu med disse forslag.”

Jan Ravn Christensen (SF) peger på, at børn i sorg aldrig må stå alene:

”Ingen bør stå alene med sorg, men særligt børn må aldrig stå alene med sorg eller alvorlige bekymringer. Derfor er det helt centralt, at vi fra kommunens side er med til at skabe nye tilbud for børnene og finde de tilbud, der kan hjælpe børnene bedst muligt igennem sorgfulde perioder.”

Mathilde Hjort Bressum (V) mener, at man fra kommunalt side har et ansvar:

“Det er essentielt, at vi sætter ind og hjælper de børn, der har brug for det, igennem sorgperioder. Det gør vi bedst ved at sikre tilbud til børnene i samarbejde med civilsamfundet, der kan hjælpe dem bedst muligt ud på den anden side. Det har vi som kommune et ansvar for.”

Katrine Vinther Nielsen (EL) finder det vigtigt at kunne skabe et rum til at berøre sorgen:

“Som lærer har jeg flere gange stået med elever i livskriser, og derfor ved jeg, hvor afgørende det er, at der er rum for sorgen. For ingen børn skal stå alene med sorgen. Jeg tror, at når man mister, så har hver enkelt barn/ung, sin helt egen måde at opleve det på. Men det vigtigste er, at man kan blive ved med at tale om det, berøre emnet, den dødes liv og historie og det kan vi skabe et rum til med vores forslag.”

Forslaget behandles på byrådsmødet d. 22.2.2023

Forslaget på byrådets dagsorden d. 22.2.2023, pkt. 14