Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019

Aarhusianere med syrisk flygtninge-baggrund skal ikke sendes til ørkesløshed i udrejsecentre

Aarhusianere med syrisk flygtning-baggrund risikerer nu hjemsendelse, hvilket vil sende dem til et liv i ørkesløshed i et udrejsecenter. For at leve op til Aarhus Målene stiller Enhedslisten forslag om, at Aarhus Byråd skriver til udlændinge- og integrationsministeren med en henstilling om at indstille hjemsendelse af syriske flygtninge, således at de ikke bliver sendt til udrejsecentre, så længe sikkerhedssituationen i Syrien er så dårlig, og der ikke er indgået en hjemsendelsesaftale.

Pressemeddelelse, 19.4.2021, Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

”Vi har med Aarhus Målene defineret værdierne for vores by sådan, at ’Aarhus er en god by for alle – med plads til alle og brug for alle.’ Dette gælder for alle aarhusianere, også dem med syrisk flygtning-baggrund. De risikerer nu at miste deres plads i Aarhus, og det synes vi i Enhedslisten, at hele byrådet bør reagere imod,” siger Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

En del af de syriske flygtninge i Danmark får for tiden inddraget deres opholdstilladelse. Det skyldes, at Danmark som det eneste EU-land har truffet beslutning om, at sikkerhedssituationen i Damaskus og omegn er så sikker, at flygtninge kan begynde at vende tilbage. Realiteten er, at usikkerheden stadig er så stor, at det for de fleste af de syriske flygtninge er med livet som indsats, hvis de vender tilbage til Syrien. Den danske ambassade i Damaskus er for tiden lukket pga. sikkerhedssituationen.

Europa-Parlamentet vedtog 10.3.2021 en udtalelse om situationen i Syrien, hvori parlamentet minder alle medlemslande om, at ”Syrien ikke er noget sikkert land at vende tilbage til.”

Der er ikke indgået nogen hjemsendelses aftale mellem den danske regering og Assad-regimet i Syrien, så syriske flygtninge kan ikke udsendes fra Danmark med tvang. Derfor er realiteten, at de syriske flygtninge, der får inddraget deres opholdstilladelse i Danmark, står overfor at blive revet ud af deres hverdag, hvorefter de vil blive sendt til et udrejsecenter. Her må de ikke arbejde eller uddanne sig, de må ikke selv lave deres mad, og der er som regel opholdspligt. Et ophold på sådan et center kan vare i mange år, og det koster årligt pr. person 300.000 kr. for den danske stat.

”Vi foreslår byrådet, at vi lever op til Aarhus Målene og opfordrer ministeren til at indstille hjemsendelse og anbringelse på et udrejsecenter, således at aarhusianere med syrisk baggrund kan blive i Aarhus og fortsætte deres hverdag her i byen, indtil der er sikkert i Syrien og indtil der er lavet en aftale om hjemsendelse med det syriske regime,” siger Lone Norlander Smith (se bilag).

En tilsvarende henvendelse er sendt til ministeren af den socialdemokratiske byrådsgruppe i Svendborg Byråd, underskrevet af Svendborgs socialdemokratiske borgmester Bo Hansen (se bilag).

Byrådsforslag fra Enhedslisten

Brev fra S-gruppen i Svendborg Byråd