Viggo Jonasen og Rådhuset

Tilsynet med bolig-organisationerne bør være selvstændigt

Sagen om misforhold i Østjysk Bolig, med anklager om svindel på op mod 20 mio. kr., samt de store og små sager der kommer frem i kølvandet på denne sag, giver anledning til nærmere at undersøge samspillet mellem kommunen og de almene boligorganisationer. Enhedslisten stiller derfor forslag i Aarhus Byråd om, at kommunens tilsyn med boligorganisationerne bør udskilles som en særlig enhed, der ikke også arbejder med boligforeningernes byudviklings- og byggesager.

Pressemeddelelse, 22.4.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg.

Med henvisning til Østjysk Bolig sagen er det relevant at spørge: Er det hensigtsmæssigt, at samme myndighed både skal samarbejde med boligorganisationerne i bygge- og byudviklingsfunktionerne, herunder også i nogle tilfælde ”ghetto-planlægning”, og samtidig skal føre tilsyn med boligorganisationernes økonomiske og hele lovmæssige drift?

I den sammenhæng er det nærliggende nærmere at få undersøgt, hvordan samspillet er i trekanten boligorganisation – revision – tilsyn.

”Kommunens tilsyn er jo overordentligt vigtigt for de lejere, som kan komme til at hænge på regningen, hvis der er svindel og fusk i en boligorganisation. Som formanden for Østjysk Bolig har udtalt offentligt, så svarer svindel for 20 mio. kr. til 7.000 kr. pr. bolig i Østjysk Bolig. Det er mange penge for den enkelte lejer, og derfor er et grundigt kommunalt tilsyn uhyre vigtigt,” siger Viggo Jonasen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus og formand for Teknisk Udvalg.

Viggo Jonasen har stillet flere 10-dages spørgsmål til kommunens forvaltning om forholdene i Østjysk Bolig og om almene boligselskaber generelt. De drejer sig bl.a. om hvilke henvendelser borgmester, rådmand og forvaltning har modtaget om problematiske forhold i Østjysk Bolig og andre almene boligorganisationer, og om på hvilke måder disse henvendelser er blevet håndteret.

”Kommunens tilsyn med boligorganisationerne er til for lejerne, og sagen med Østjysk Bolig understreger jo desværre, hvor vigtigt det er, at tilsynet fungerer grundigt og effektivt. Det mener vi bedst kan tilgodeses, hvis man ikke samtidig arbejder med boligorganisationerne om alle mulige andre sager. Så tilsynet bør være selvstændigt,” siger Viggo Jonasen.