Lone Norlander Smith

Brug for time-out – når personalets toiletbesøg er en luksus

Byrådet skulle have lyttet til personale og ledere på ældreområdet og taget en time-out. Så kunne man foretage en forvaltningsændring i toppen først og derefter sætte en inddragende og langtidsholdbar ændring i gang i et tempo, som medarbejderne kunne se sig selv i samt være medskabere og medejere af.

Søren Egge Rasmussen

Finanslov: Glem ikke kulturen, der altid er henvist til uvished

Der er brug for bedre planlægning af den statslige støtte til kulturinstitutioner. Det er helt urimeligt, at den økonomiske fremtid ikke kendes en måned før bevillinger udløber, og medarbejdere står i uvished, om de kan fortsætte deres gode arbejde. Finansloven skal meget gerne skabe klarhed om fremtiden.

Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019

Stærkt fokus på klima og børn – udfordringer på det sociale område

Enhedslisten satte også i år vores underskrifter på budgettet. Det gjorde vi, fordi vi tager ansvar for at opnå den bedst mulige prioritering af de midler, vi kan få indflydelse på. Men særligt på det sociale område venter der store udfordringer, som ikke blev løst med dette budget.

Børns indeklima skal prioriteres

Det er yderst vigtigt, at vi har et målrettet fokus på, om vores børn færdes i gode og sunde omgivelser. Det handler om deres daglige trivsel, muligheder for læring og deres biologiske udvikling. Og undersøgelserne viser, at der er brug for forbedring af vilkårene i daginstitutionerne.