Ældrepleje

Vi viser vejen til en ældrepleje, vi kan være stolte af

Her er en fremtidsfortælling – den gode fortælling om værdig velfærd i Aarhus. I Aarhus Kommune kan vi rekruttere nye medarbejdere, fordi vi systematisk og omfattende iværksætter kompetenceløft for alle faggrupper i ældresektoren.

Debatindlæg, 20.9.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, Katrine Vinther Nielsen, kandidat til Aarhus Byråd for Enhedslisten, og Jette Gram Sørensen, pensioneret sygeplejerske

Vi har fortløbende kompetenceudvikling. Vi bruger faglig supervision, som er et krav både for organisationen og medarbejderne. Den daglige bemanding sikrer værdig velfærd og understøtter muligheden for, at supervisionen sker.

Ældreområdet er et komplekst område at arbejde i, og der er behov for gode rollemodeller i praksis. Derfor har vi iværksat en mentorordning. Vi opsamler erfaringer i praksis i et pilotprojekt, hvor vi har sat ledere og medarbejdere fri.

I Aarhus anerkender vi, at ligeløn er en væsentlig faktor for at rekruttere personale til ældreområdet, så vi har opfordret regeringen til at arbejde seriøst og hurtigt med at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969. Lederne for frontpersonalet er dagligt til stede for borgere, pårørende og personale. Lederne er frigjort for mange administrative opgaver. Nogle er fjernet, og andre er overgået til HK-personale.

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter laver nødvendig dokumentation og får hjælp af sygeplejesekretær. Den nyeste teknologi sikrer, at det er muligt at diktere dokumentationen til sekretæren.

Visitationen foregår tæt på de borgere, der skal have hjælp, og foretages i samarbejde med det personale, der har tæt kendskab til borgeren og med inddragelse af pårørende, hvis borgeren ønsker det. Der arbejdes i tværfaglige teams omkring en mindre gruppe borgere. Borgerne har tillid og er trygge, fordi der hver dag kommer er kendt personale. Pårørende er involveret efter ønske og kræfter og kan dagligt få kontakt til lederen.

I Aarhus Kommune ved vi, at det er vigtigt, at frontpersonalet har ejerskab af de nye processer, så der gives indflydelse helt lokalt, og fagforeningerne inviteres til at bidrage. I Aarhus vil vi gerne vise vejen til et samarbejde på ældreområdet, som vi kan være stolte af.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende