Klima Demo i Aarhus 25.5.2019

Vi har brug for et klima-borgerting i Aarhus

Enhedslisten vil sikre, at borgerne i Aarhus har det stærkest mulige ejerskab til den grønne omstilling på vejen mod et CO2 neutralt Aarhus. Derfor foreslår vi til årets budgetforhandlinger, at der oprettes et klima-borgerting i Aarhus.

Pressemeddelelse, 19.9.2021, Viggo Jonasen og Lone Norlander Smith, byrådsmedlemmer for Enhedslisten i Aarhus.

Klima-borgerting Aarhus skal følge konceptet fra det nationale klima-borgerting, ”Danmarks Borgerting på Klimaområdet”.

»Vi vil på denne måde løse den udfordring, der er i, at sikre det størst mulige engagement fra aarhusianerne i den grønne omstilling. Vi skal simpelthen øge ejerskabet til den grønne udfordring ved at inddrage borgerne i at finde gode løsninger på klimakrisen,« siger Viggo Jonasen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus og formand for Teknisk Udvalg.

Klima-borgerting Aarhus skal vurdere om klimastrategien og Klimahandlingsplanen 2021-2024 er i stand til at opnå målsætningerne for disse, nemlig CO2 neutralitet i 2030.

»Medlemmerne af klima-borgertinget skal give kvalificerede input og anbefalinger, som dermed vil komme fra en repræsentativ del af den aarhusianske befolkning. Der er brug for, at vi på denne måde aktivt inddrager aarhusianerne i klimapolitikken,« siger Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

Kultur og Borgerservices vurdering af forslaget: 

»Forslaget vil være en klar styrkelse af indsatsen i Aarhus Omstiller og vil dermed også være en styrkelse af hele klimamålsætningen, klimahandlingsplanen og understøttelsen af de øvrige delprogrammer. Under Aarhus Omstiller planlægges der mindre tematiske borgersamlinger. Men ikke et egentligt klima-borgerting, som er en lidt anden størrelse og med et mere afgrænset fokus. Det vil derfor kunne have en væsentlig større gennemslagskraft.«

»Undersøgelser fra OECD (2020) viser, at borgersamlinger/borgerting øger den demokratiske legitimitet og resulterer i konkrete løsninger, som af både politikere og borgere vurderes som langtidsholdbare og værdifulde. Det styrker samtidig borgernes virkelyst – de får viden om et væsentligt emne, og gennem den demokratiske og inkluderende proces øges engagementet og ejerskabet i lokalsamfundet og den grønne omstilling.«

Enhedslistens budgetforslag

Kultur og Borgerservices vurdering af forslaget

Om Borgertinget på klimaområdet

Billedet: Klima-demonstration i Aarhus d. 25.5.2019