Mand i kørestol

Vi svigter de handicappede: Vi har lav skatteprocent for at beskytte vores private forbrug af rødvin og elbiler

Rådmand Kristian Würtz jamrer i Stiftstidende 18. september over de stigende udgifter på socialområdet:

“Vi har også gennemført flere sparerunder på andre områder, som har givet mulighed for at føre yderligere til de sociale indsatser. Og som rådmand har jeg fremlagt en ti-årsplan med en række bud på, hvordan vi sikrer gode sociale indsatser i fremtiden. Det til trods har vi alligevel overskredet budgetterne på socialområdet, da stadigt flere har behov for hjælp – og derfor tildeles den. Det betyder først og fremmest, at vi bør prioritere området igen ved de kommende budgetforhandlinger, hvad Socialdemokratiet og borgmester Jacob Bundsgaard også lægger op til. Men det fører også til den erkendelse, at ikke alt kan løses med omprioriteringer. Der er i den sidste ende grænser for, hvor mange penge vi kan tage fra skolerne, fra daginstitutioner og fra plejehjemmene for at dække socialområdet. Og midlerne er jo i sagens natur begrænsede”.

Debatindlæg, 21.9.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Würtz’ retorik, ordvalg, er ubehageligt. Jeg læser hans ord som, at de handicappede tager penge fra skolerne, daginstitutionerne, plejehjemmene.

Medarbejderne kaldte ti-års-planen for en spareøvelse. Rådmanden og hans parti holder Jyllands næstlaveste skatteprocent for at beskytte vores private forbrug af rødvin og elbiler mod beskæring, som kunne gå til at betale forbedring af de handicappedes kår og – for den sags skyld – indeklimaforbedring i Samsøgades Skole.

Socialdemokratiet har fastfrosset ejendomsskattesatserne, afskaffet formueskatten og aftalt sænkning af dækningsafgiften – derfor: “Midlerne er jo i sagens natur begrænsede”.

Sagens natur? NEJ, Kristian Würtz – I har besluttet det.

I siger jo heller ikke, ar “vi tager penge fra skoler og plejehjem til kongelundsprojektet”.

Det tjener Danmark til ære, at vi ved lov har givet de handicappede rettigheder. Det tjener ikke Aarhus og Würtz til ære, at man piver over at skulle indfri rettighederne – og slet ikke, at man har prøvet at beskære ydelserne så meget, at Ankestyrelsen i så mange tilfælde siger “ulovlig besparelse”.

Budget 2022-forslaget rummer en vis merbevilling – men bilagene godtgør, at Socialdemokratiet og borgmester Jacob Bundsgaards merbevilling er mindre end væksten i behovet, så der stilles “spareøvelser”, altså ringere liv for vore svageste, i udsigt. Det bliver svære budgetforhandlinger.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende