Indfør en Co2-pris

Dette debatindlæg er tidligere bragt i Aarhus Stiftstidende.

Aarhus Kommune har som landets andenstørste kommune et stort klimaansvar, og derfor skal kommunen også gøre alt, hvad der er muligt, for at sætte mest muligt ind overfor de store forurenere i vores samfund.
Det gør vi bedst ved indføre en kommunal intern CO2-pris, som Klimabevægelsen anbefaler i sit virkemiddelkatalog.
Når kommunen træffer beslutninger om investeringer eller indkøb, sker det i dag uden nævneværdigt hensyn til klimaet. Det synes vi i Enhedslisten, at der skal laves om på nu, for den kommende byrådsperiode er reelt den sidste, hvor vi som kommune kan sætte ind for at leve op til Parisaftalen.
Ved at indføre en intern CO2-pris i kommunen sikrer vi, at klimaaftrykket altid regnes med i de kommunale indkøbsprocesser.
Det betyder, at klimabelastningen regnes ind i prissætningen, så det klimavenlige valg vil fremstå som den billigste løsning for kommunen.

Virksomhederne vil således være tvunget til at levere en grønnere løsning og skrue ned for forureningen, og på den måde kan kommunen være med at skubbe på for, at dem, der forurener mest, også betaler mest for den grønne omstilling. Det vil også synliggøre den reelle klimabelastning ved de indkøb og investeringer, kommunen foretager sig.

Det er klart, at den mest effektive måde til at få forureneren til at betale på er ved at indføre en ensartet CO2-afgift på nationalt plan. Men mens vi venter på det ude i kommunerne, kan vi gøre en stor forskel med en intern CO2-pris.

Det vil nemlig også være et opgør med tanken om, at vores bundlinjer kun handler om kroner og øre.

Vores CO2-regnskab er nemlig mindst lige så vigtigt, og derfor skal vi i det hele taget være bedre til at tænke klimaaftrykket ind i alle vores beslutninger i Aarhus Kommune.

Der skal handles nu, og vi skal lytte til klimabevægelsernes anbefalinger.
En CO2-pris i kommunen vil være et vigtigt skridt i en socialt retfærdig grøn omstilling af Aarhus.