Rådhus Rød By Grøn By

Agerbæksvej forvandles til en skakt: Partiernes kønne ord om borgerinddragelse har ingen betydning

Byggematadorerne har en del støtter i byrådet i Aarhus.

Forleden behandlede vi i teknisk udvalg to lokalplaner med meget store byggehøjder ved Agerbæksvej-Grenåvej-Tretommervej i Risskov.

Debatindlæg, 10.9.2021, Viggo Jonasen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus, formand for Teknisk Udvalg.

Den ene lokalplan, nr. 1125, øst for Agerbæksvej – omkring den gamle landbrugsskole – vil tillade byggeri i fire-fem etager langs Agerbæksvej. Den anden, nr. 1130, vil tillade blok-byggeri i seks etager langs Grenåvej, nedtrappet til fire-fem etager langs Agerbæksvej, med bittesmå friarealer og få P-pladser.

De lokale naboer – og undertegnede – mener, at så højt byggeri vil gøre Agerbæksvej til en skakt – i øvrigt en skakt med ganske stor trafikbelastning af de af bygherrerne forventede mange ekstra beboere. Og at det høje byggeri vil lægge store dele af naboområdet i slagskygge en stor del af dagens timer.

Socialdemokrater, Venstre og konservative i udvalget indstiller lokalplan 1125 til vedtagelse, altså med fire-fem etager øst for Agerbæksvej. Rådmand Simseks sidste “beroligende” argument var billeder af gader i Aarhus, f.eks. Willemoesgade på Trøjborg, som er lige så bred som Agerbæksvej, og som har lige så høje huse.

Partiernes kønne ord på seneste byrådsmøde om det ønskelige i borgerinddragelse og om en helhedspræget planlægning? De havde ingen betydning i dette teknisk udvalgsmøde. Beboer- og grundejerforeningers meget grundige og kvalificerede kritik blev hørt – og overhørt – af flertallet: Socialdemokrater, Venstre og konservative. SF og Enhedslisten stemmer imod lokalplan 1125.

Skal et helt kvarter omdannes, og naboerne tromles, uden en samlet planlægning – blot for at tilgodese to bygherrers profitable projekter? Skal Agerbæksvej omdøbes til Agerbæksgade?

Debatindlægget i Århus Stiftstidende