Ældre og Personale

”Vi ses i morgen” – forsøg vil gavne personale og borgere

Fast personale og kendte ansigter er afgørende for trivslen hos vores borgere. De skal i højere grad mødes af et “Vi ses i morgen”, fordi der er flere faste medarbejdere og færre vikarer.

Debatindlæg, 2.11.2022, Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Vi skal nemlig styrke vores velfærd ved at løse problemer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på vores velfærdsområder. Det skal ske i fællesskab med vores medarbejdere, så de får bedre arbejdsbetingelser og flere faste kollegaer. Derfor er vi tilfredse med, at der ved årets budgetforhandlinger blev vedtaget forsøg med bruttonormeringer de næste to år i flere institutioner i Aarhus på velfærdsområderne.

Enhedslisten stillede forslaget ved forhandlingerne om budgettet for næste år, og vi fik det med i forliget. Det er glædeligt. For alt for mange penge går til vikarer, fordi bemandingen på institutionerne er for skrabet. Brutto-normeringer vil skære ned på antallet af vikarer og være til gavn for borgerne. Vi ser frem til at få det prøvet af.

Forsøget med brutto-normeringer skal prøves af i institutioner på de tre store velfærdsområder, Børn og Unge, Social og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. Det skal ske i en to-årig periode.

I vores forslag skrev vi, at personalet mange gange bliver nedslidte, fordi de konstant møder for få på arbejde. Og vi henviste til et gammelt udsagn: ”Det er dyrt at være fattig”, hvilket også gør sig gældende her: ”Det er dyrt at spare”. Det er heldigvis blevet hørt og forstået af byrådets øvrige partier.

I budgetforliget begrundes forsøget således: ”Ved at arbejde med højere brutto-normeringer vil medarbejderne opnå et bedre arbejdsmiljø og tættere faglige og sociale kollegiale relationer, ligesom borgerne vil mødes af færre nye ansigter. Dette velfærdsløft kan indfries ved at bruge pengene på fast personale frem for dyre vikarer, ligesom antallet af sygefraværsdage og personale-omsætningen vil kunne forventes at falde.”

Alt dette ligger helt i tråd med det, vi ville med forslaget: At personalet får et bedre arbejdsmiljø, og at det samtidig er til gavn og glæde for borgerne. Så vi er tilfredse med, at det lykkedes os at få vores forslag med i budgettet. For at det bliver en succes, er det naturligvis afgørende, at ordningen udarbejdes i samarbejde med medarbejderne, således at de sikres ordentlige arbejdsbetingelser uden for meget bureaukrati.

Ifølge budgetforliget skal erfaringerne fra forsøgene med brutto-normeringer følges i Personalestyregruppen, og byrådet skal i første halvår af 2025 have en evaluering af pilotprojekterne. Hvis erfaringerne er gode, vil byrådet tage stilling til en skalering af indsatsen i forbindelse med budgetlægningen for 2026.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende