Aarhus En god by for alle

Velfærd og klima skal løftes – derfor 1 % mere i skat

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL vil ramme børnene, de ældre, mennesker med handicap og klimaindsatserne i kommunerne. Nedskæringerne på velfærd, handicapområdet og klimaindsatsen er et politisk valg fra regeringen og KL’s flertal. Sættes kommuneskatten op med 1 % vil det på sigt bidrage til at give et løft på velfærdsområdet – og klimaindsatsen skal også løftes.

Hæv skatten – så der er råd til velfærd!

Aarhus er en by med fremdrift, vækst og optimisme. Et utal af byggekraner, faldende arbejdsløshed og et stigende antal aarhusianere viser dette. Men der er en alvorlig bagside til optimismen. Der bliver nemlig længere og længere mellem de aarhusianere, der rider højt på denne bølge, og så dem hvis hverdag bliver sværere og sværere.
For at velfærden i Aarhus, især for de svageste grupper, ikke bliver udhulet, vil SF og Enhedslisten ved årets budgetforhandlinger foreslå at skatten sættes op. Det er socialt og det er ansvarligt.

Ældre og Personale

Væk med unødvendige projekter – inddrag medarbejderne

Aarhus har hårdt brug for menneskelige ressourcer blandt andet SOSU-assistenter/hjælpere, pædagoger og skolelærere. Hvis vi skal fastholde medarbejderne, skal de opleve, at arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene er gode. Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår derfor byrådet, at vi forpligter os til at fjerne de projekter, administrative opgaver og dokumentation, som medarbejderne oplever som unødvendige.