Beskyt vores fælles drikkevand

Selvfølgelig skal det århusianske drikkevand være rent: Det bliver det fremover – vi er kommet godt i gang

Når man i udlandet spørger, om man kan drikke vandet fra vandhanen, får man flere steder svaret ”selvfølgelig, det er rent”. Men når man så drikker vandet, smager det som regel rigtigt meget af klor, og det er altså ikke rent drikkevand på aarhusiansk.

Debatindlæg, 9.10.2022, Thure Hastrup, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus og næstforperson for Aarhus Vands bestyrelse.

Men rent grundvand er også blevet sværere at skaffe i Aarhus kommune, fordi lovgivningen ikke reelt virker, så vi kan beskytte vores drikkevand mod miljøfarlige stoffer.  Så derfor stillede Enhedslisten forslag til kommunens budget om opkøb af jord til sikring af rent drikkevand.

Vi foreslog etablering af en kommunal jordfond til opkøb af jord til grundvandsparker. Grundvandsparker er større sammenhængende områder, hvor grundvandet dannes. Det lykkedes at få forslaget med i budgettet, i hvert fald til en vis grad. SF og Konservative stillede tilsvarende forslag om oprettelse af en jordfond. Disse partier ville som Enhedslisten sikre rent drikkevand og biodiversitet samt skabelse af rekreative områder.

Teknik og Miljø gjorde inden forhandlingerne opmærksom på, at de allerede afsatte midler til klimatilpasning, biodiversitet, natur mv. udgør ca. 230 mio. kr. over en 10-årig periode. For disse penge skal der skabes projekter til indfrielse af målene om bl.a. 12.000 ha skov og natur, hvoraf der stadig mangler ca. 3720 ha (2500 ha skov og 1220 ha natur).

Hvis Aarhus Kommune skal realisere de politisk fastsatte målsætninger i ”Et grønnere Aarhus” og ”Et Aarhus med mere blåt”, vurderede Teknik og Miljø, at der er brug for 200 mio. kr. frem mod 2030 til at kommunen kan opkøbe arealer til blå og grønne formål. Det svarer til 22,5 mio. kr. årligt.

Ved forliget om budgettet afsættes der 35 mio. kr. i 2023 til etablering af en kommunal jordfond. Pengene skal bruges til at opkøbe jord, der kan indgå i kommende grundvandsparker og som generelt understøtter arbejdet med et grønnere Aarhus. Vi er særligt tilfredse med, at grundvandsparkernes placering skal indarbejdes i den kommende planstrategi 2023.  Udover pengene fra kommunekassen forudsætter man, at der kan komme finansiering fra Aarhus Vand og andre.

Vi er med andre ord kommet godt i gang med at sikre rent drikkevand for fremtiden. Men vi er slet ikke i mål med den indsats, der er nødvendig hele vejen frem mod 2030. Så det vil Enhedslisten selvfølgelig tage op igen ved næste års budgetforhandling.

Lige her og nu glæder vi os over, at det faktisk er lykkedes at få sat gang i en vigtig klima-indsats, som kan sikre rent drikkevand i årene fremover, gavne naturen og biodiversiteten samt skabe nye rekreative områder. Alt dette til gavn for alle aarhusianere.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende