Aarhus Havn Thure Hastrup

Vi skal have en folkeafstemning om udvidelse af havnen

Forslaget om at udvide Aarhus Havn har så stor betydning, at aarhusianerne bør høres om det. Derfor foreslår Enhedslisten, sammen med Nye Borgerlige og løsgænger Jakob Søgaard Clausen, at der bliver holdt en vejledende folkeafstemning om havne-udvidelsen.

Infomeddelelse, 5.10.2020, Thure Hastrup, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

Planen om at udvide havnen fik et rekordstort antal høringssvar med på vejen, ca. 1700, de fleste med kritik af udvidelsen. Og ved et netop afholdt borgermøde mødte ca. 400 aarhusianere op. Interessen er stor, men det er betydningen for Aarhus også, og kritikken af udvidelsen er massiv.

”Det er rimeligt at få afdækket, hvor mange der faktisk er tilhængere af havneudvidelsen, som det er lagt frem. Vi synes, at en vejledende kommunal folkeafstemning i lyset af kommunens økonomisk trængte situation skal holdes i sammenhæng med et folketingsvalg,” siger Thure Hastrup, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd, til JP-Aarhus.

Enhedslisten, Nye Borgerlige og Jacob Søgaard Clausen er imod havneudvidelsen. De foreslår Aarhus Byråd, at der holdes en vejledende folkeafstemning om udvidelsen af Aarhus Havn, og at det skal ske samtidig med det kommende valg til Folketinget d. 1. november. Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet d. 12. oktober.

For at afstemningen skal blive til noget, skal et flertal i byrådet sige ja til det. En vejledende afstemning vil ikke være bindende for byrådet, som altså ikke behøves at følge befolkningens ønske.

Ifølge Lokalavisen Aarhus synes Socialdemokratiet, at det er for populistisk at holde en folkeafstemning midt i den igangværende proces med at behandle lokalplanen om havneudvidelsen.

Thure Hastrup (EL), Henrik Arens (NB) og Jakob Søgaard Clausen stiller følgende forslag:

Vejledende kommunal folkeafstemning om havneudvidelsen, Lokalplansforslag 1163, afholdes samtidig med Folketingsvalget.

Begrundelsen er denne: Der er mulighed for at afholde vejledende kommunale folkeafstemninger. Det omfatter også muligheden for at afholde en vejledende folkeafstemning om udvidelsen af Aarhus Havn.

Da forslagsstillerne ønsker at den vejledende kommunale folkeafstemning afholdes med de laveste mulige økonomiske omkostninger for Aarhus kommune, ønsker vi, at den vejledende kommunale folkeafstemning afholdes i forbindelse med det kommende folketingsvalg.

Formuleringen af det konkrete spørgsmål og kommunikation omkring folkeafstemningen afklares i en politisk følgegruppe, som understøttes af Borgmesterens Afdeling.

Omtale af sagen i JP-Aarhus

Omtale af sagen i Lokalavisen Aarhus