Katrine Vinther Nielsen

Stop med at køre skolebørn i bus – der er bedre løsninger

Kørsel i bus med tosprogede skolebørn til skoler langt fra distriktsskolen skal stoppes. En undersøgelse fra Trygfonden har vist, at dette er direkte skadelig for børnene. Enhedslisten har i årevis forsøgt at få afskaffet ordningen, der kaldes ”skolehenvisningspolitikken”, og vi stiller igen forslag i byrådet om dette, hvilket der nu har vist sig at være flertal for.

Pressemeddelelse, 9.10.2022, Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, næstforperson for Børn og Ungeudvalget.

Lokalavisen Aarhus har i flere artikler skrevet om skolehenvisningspolitikken. Her er der beskrevet ret detaljeret hvorledes ordningen belaster børn og familier, der er omfattet af den.

Børn helt ned i de mindste klasser skal stå meget tidligt op om morgenen og bruge lang tid i bus til og fra skole, hvorefter de kommer sent hjem. Det er en meget anstrengende og trættende hverdag. Desuden kan det være svært for børnene at få kammerater og at deltage i fritidsaktiviteter, dels hvor de går i skole, men også i deres eget lokalområde, som de er fjernet fra.

Som nævnt viser en undersøgelse fra Trygfonden Børneforskningscenter i 2020, at de børn, der bliver henvist til en anden skole, kæmper med isolation og mistrivsel og klarer sig markant dårligere i den nationale test i læsning i 8. klasse, at ordningen er direkte skadelig for barnet, og at tosprogede børn med behov for sprogstøtte klarer sig væsentlig bedre på distriktsskolen.

”Vi skal have stoppet skolehenvisningspolitikken. Aarhus Kommune bruger 6,7 mio. kr. om året på at køre disse børn i skole i bus. Vi skal have fundet et bæredygtigt alternativ. Pengene kan bruges meget bedre på forebyggende og udviklende sprog- og forældresamarbejde, der i dagtilbud bliver målrettet børn med behov for sprogstimulering. ” siger forslagsstilleren Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten og næstforperson for Børn- og Ungeudvalget.

Både Enhedslisten og Konservative stillede ved de nyligt overståede budgetforhandlinger forslag om afskaffelse af skolehenvisningspolitikken uden at det blev en del af budgetforliget. Af artiklerne i Lokalavisen Aarhus fremgår det, at der nu er et flertal i byrådet for at afskaffe ordningen.

Enhedslisten foreslår:

At 1.) der udarbejdes alternative løsninger til skolehenvisningspolitikken.

At 2) disse alternative løsninger drøftes i Børn- og Ungeudvalget med henblik på at afskaffe skolehenvisningspolitikken og skabe et reelt og bæredygtigt alternativ.

Forslaget fra Enhedslisten er på dagsordenen på byrådsmødet d. 12. oktober, sag nr. 30:

Se dagsorden til byrådsmødet

Se artikel i Lokalavisen Aarhus

Se artikel i Lokalavisen Aarhus

Se artikel i Lokalavisen Aarhus

Se artikel i Lokalavisen Aarhus