Lone Norlander Smith, Enhedslisten

Bekymrende skueproces i Sundhed og Omsorg

Det er yderst kritisabelt, at ledelsen i Sundhed og Omsorg ikke har formået at inddrage medarbejdernes tillidsrepræsentanter i arbejdet med omorganisering af området. Byrådet har vedtaget, at de skulle inddrages i arbejdet, med de har ikke oplevet at få reel indflydelse, og de har nu trukket sig fra arbejdet, hvilket desværre er forståeligt.

Pressemeddelelse, 5.3.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Enhedslisten har længe haft den holdning, at der var brug for en time-out omkring omorganiseringen. Det har vi sagt, ud fra oplysninger fra medarbejdere og ledere fra alle niveauer på området under foretræde i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Men ledelsen i Sundhed og Omsorg har ikke villet lytte. Der er nu tale om et sammenbrud.

Da sagen var i byrådet, blev det tilføjet, at medarbejdernes tillidsrepræsentanter fra FOA, Sygeplejerskerne, Fysioterapeuterne og HK skulle have indflydelse i den såkaldte implementerings-styregruppe. Og der er altså tale om repræsentanter for omkring 6.000 medarbejdere på området.

”Det var vi i Enhedslisten selvfølgelig glade for, selvom vi ikke stemte for omorganiserings-planen, da vi stadig mente, der var brug for en time-out,” siger Lone Norlander Smith.

Efter møder i implementerings-styregruppen har tillidsrepræsentanterne nu meddelt Sundheds- og Omsorgsudvalget, at de trækker sig fra gruppen, da de har konstateret, at de ikke har fået mulighed for reel indflydelse på beslutningerne og processen.

Der er tale om, at op mod 3-4.000 medarbejdere muligvis skal omrokeres inden 1. juni. Så det er en kæmpestor opgave, som naturligt skaber stor arbejdsmængde og utryghed blandt personalet og blandt de pårørende.

”Det er derfor meget bekymrende, at chefgruppen i Sundhed og Omsorg ikke har levet op til det, som byrådet besluttede, nemlig at medarbejdernes repræsentanter skulle inddrages og have reel indflydelse på planerne om omorganisering af området,” siger Lone Norlander Smith.