Rådhus Rød By Grøn By

Beboer-protester køres over og kommuneplan tilsidesættes

På onsdag (10.3.) vedtager Århus Byråd lokalplan 1122 om et større boligbyggeri ved Nørreport. De ikke så gamle Arbejdsformidlingshuse skal have lagt flere etager ovenpå, med boliger i.

Pressemeddelelse, 5.3.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Sund fornuft tilsiger, at familieboliger skal have umiddelbar adgang til friarealer. Det har byrådet såmænd også vedtaget i den overordnede kommuneplan. Kommunen har også tidligere støttet, at tætte boligkarréer inden for ringgaden fik gennemført gårdrydninger, for at skabe bedre omgivelser for beboerne.

Nu vil byrådsflertallet tillade et forholdsvis højt byggeri med 42 boliger, herunder mindst 12 familieboliger, med ”friarealer” på tagterrasse og (lidt) i gårdrum, og 4 parkeringspladser (!), heraf 2 handicappladser.

Et tilsvarende højt byggeri i Sølystgade uden tilstrækkelige udendørs opholdsarealer blev efter beboerprotester bremset af et byrådsflertal.

Det er næsten uforståeligt, at S og SF støtter boligbyggeri uden blot nogenlunde tilstrækkelige friarealer og P pladser. Og at man slet ikke forholder sig til, at lokalplanforslaget bryder med kommuneplanen og med den tidligere vedtagne bevarende lokalplan for Studsgade kvarteret. Det virker tamt, når S foreslår, at forældre kan stille barnevognen i ”friarealet” på Studsgade eller i Vennelystparken en halv kilometer væk.

Men forskellen til Sølystgade-sagen er måske, at bygherren i Nørreport er den konservative spidskandidat ved det kommende kommunevalg, Steen Stavnsbo.

Byrådet har vedtaget, at lokalplaner skal have udgangspunkt i en helhedsplan for større områder. Det blæser man også på her. En helhedsplan er under udarbejdelse – men ingen århusianer ved, hvordan den kommer til at se ud.

Midtbyens fællesråd og Nørrestenbro beboerforeninger har protesteret mod overbebyggelse, friareal-mangel, og mangel på helhedsplanlægning.

S og SF kører beboerprotesterne over.

S og SF’s hastværk med vedtagelsen skyldes måske, at den helst skal ske, før kommunevalgdebatten for alvor kommer i gang.