Affalds indsamling i Aarhus

Affalds-området skal ikke overlades til markedskræfter

I Enhedslisten er vi stærkt kritiske over udviklingen på affaldsområdet, efter at Energistyrelsen har afvist KLs plan for tilpasning af kapaciteten på de kommunale forbrændingsanlæg. For det vil være til skade for klimaet at overlade affalds-området til markedskræfterne. Flere borgmestre i hovedstadsområdet har i et brev til to ministre udtrykt tilsvarende bekymring.

Enhedslisten opfordrer nu Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard til at sende et lignende brev til de to ministre.

Pressemeddelelse, 10.3.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Enhedslisten havde håbet, at det med “KL-modellen”, hvor Kommunernes Landsforening fik et halvt år til at pege på hvilke forbrændingsanlæg, der skal lukkes, ville være muligt at sikre fortsat demokratisk ejerskab over forbrændingsanlæggene. Men med Energistyrelsens afvisning af KL’s forslag er regeringens og højrefløjens oprindelige planer om markedsgørelse, konkurrence-udsættelse, liberalisering og privatisering af affaldsområdet nu vendt tilbage.

Borgmester-brevet er underskrevet af borgmestrene i Dragør, Tårnby, Hvidovre og Frederiksberg samt af overborgmester og teknik- og miljøborgmester i København. Brevet er sendt til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og til miljøminister Lea Wermelin.

Borgmestrene er stærkt bekymrende over mulighederne for at nå de nationale CO2-mål, hvis partierne bag Klimaaftalen, ovenpå KLs forslag, ikke vælger at arbejde videre med at udpege de anlæg, der skal lukkes.

De seks borgmestre skriver desuden: ”Vi har meget svært ved at se, at det i en markedsbaseret model vil være muligt at forhindre import og eksport af affald og indrette priskonkurrencen, så det er de anlæg, der har den bedste performance i forhold til miljø og klima, der står tilbage efter 2030.”

”Det vil være til skade for miljøet at lade markedskræfterne styre, fordi nogle af de mest miljøvenlige anlæg risikerer at lukke. Dette har også stor betydning i Aarhus, så vi har en stærk forventning om, at Jacob Bundsgaard vil tilslutte sig initiativet fra sine borgmester-kolleger i hovedstadsområdet,” siger Viggo Jonasen, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Det vil være skadeligt for borgernes pengepung og kommunernes økonomi, fordi vi ikke ved hvor de strandede omkostninger ender, og kommunerne ikke længere kan foretage fordelagtige lån eller være sikre på deres varmeplanlægning. På grund af EU’s konkurrence-regler vil en liberalisering af området betyde, at det bliver helt frit for affaldsselskaberne at importere og eksportere affald.

”Det er desuden et demokratisk problem, fordi det vil betyde, at der ikke længere er demokratisk styring med vores affaldssektor,” understreger Viggo Jonasen.

Viggo Jonasens brev til Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard

Fælles borgmesterbrev til to ministre