Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019

Stærkt fokus på klima og børn – udfordringer på det sociale område

Så er det tid til evaluering og refleksion. Enhedslisten satte også i år vores underskrifter på budgettet. Det gjorde vi, fordi vi tager ansvar for at opnå den bedst mulige prioritering af de midler, vi kan få indflydelse på.

Budgettale, 7.10.2020 ved 2. behandling af budgettet, Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus.

I min egen familie har vi har et udsagn, som vi brugte, da nogle af børnene var mindre: SÅ LANGT SÅ GODT. Helt enkelt, men en god pejling til at sætte ord og tanker på, om det vi stod i, ønskede for hinanden og ville arbejde videre på, var sat i gang, og hvad var godt og hvad kunne vi sammen forbedre på. De samme tanker har jeg naturligvis også gjort mig i forbindelse med indgåelsen af dette budget.

Vi gik til forhandlingerne med et håb og ønske om et stærkt fokus på klimaindsatsen, og her er vi i fællesskab kommet et rigtig godt stykke på vejen, med bla. øgede investeringer i kollektiv trafik , flere engsøer, og sikring af rent drikke vand.

Det er bydende nødvendigt for at sikre en fremtid, at der handles nu og at de aftaler der indgås sætter en retning for byen som grøn og bæredygtig. Det blev der sat mange penge af til, så vi er på dette område rigtig godt tilfredse med forliget.

For vores mindste medborgere lykkedes det også at opnå fælles aftaler, der nu sikrer en mere tryg og rolig overgang til børnehave og en fremrykning af minimums normeringerne. Det var to af vores prioriteringer for de mindste, samt flere penge til bedre indeklima, og anlægsmidler til nye daginstitutioner og skoler. Desuden var legeplads-forbedringer på nye alternative måder, til gavn for både børn og personale, et af vores ønsker der også fandt plads i budgettet. Det glæder vi os til at se ført ud i livet hen ad vejen.

En bedre sikring af skole- og idrætsveje blev der også enighed om. Det er af afgørende betydning, at forældre kan sende deres børn trygt i skole eller til fritidsaktiviteter. Vi har i byerne en stigende bilpark, og der køres stærkt og ofte alt for stærkt på vejene. Vi ønsker at vores børn trygt kan transportere sig rundt i byen, så derfor er vi meget glade for, at der blev sat penge af til forbedringer for både cyklende og fodgængere. Århus skal være en sikker by at færdes i for alle størrelser.

Vi havde ønsket et stop for ‘bussing’ af en gruppe af vores to-sprogede børn til andre skoler end hjemhørende skole. Det fandt ikke genklang hos de andre partier. Derfor er vi glade for, at der nu lægges op til, at vi får set sprogindsatsen og de tilhørende test efter i sømmene. Vi håber nu, som også  repræsentanter for Somalisk Forening i et læserbrev i dag giver udtryk for, at undersøgelsen, der sættes i gang næste år, vil give anledning til at skabe tiltrængte forandringer på en gammel ordning, der for de fleste børn ikke giver det resultat, vi ønsker for dem – både i form af trivsel og faglighed .

Hvis vi kigger på de ældste af vores elever og de unge i byen, er det her, der er plads til forbedringer, set fra Enhedslisten. Mellemformer, fokus på udskolingen, og naturvejlederne tilbage til glæde for b.la børn og unge, er rigtig gode nye ting. Men vi mangler et større fokus på at sætte ambitionerne og standarderne højere for vores børns fritid. Vi ved fra undersøgelser, at et skærpet blik og en stærkere prioritering af fritidsområdet er forebyggende. Det kan være det sted, hvor der er ro og helle, hvis man oplever skoledagen som presset, og en periode med skolefravær der kan være svær at komme væk fra af mange forskellige grunde. Vi skal forstå og ikke straffe de børn der har det svært, det medfører øget pres og isolering.

Vores fritidsområder for børn og unge , vil være et af de steder, vi fra Enhedslistens side vil pege på som et af hoved områderne, vi håber, vi i fællesskab kan få mere økonomi og fokus på til næste budget.

Den helt borgernære velfærd fik på ældreområdet et tiltrængt løft, der var så påkrævet . Det blev et mindre og ikke tilstrækkeligt løft til det sociale område.

Var det nok? Var det så langt, så godt? Nej, på særligt det sociale område venter der store udfordringer nu, som ikke blev løst med dette budget. Vi er bekymrede over, at den helt nødvendige tid, faglighed og ressourcer på det sociale område er meget klemt og presset. Vi både må og skal sørge for, at vores handicappede og særligt udsatte borgere ikke udsættes for offentligt omsorgssvigt,

Der er heldigvis kommet gode nedslag, med bla. to gade sygeplejersker og én i akutteamet. Værestedets økonomi er forbedret forbedret, og der er et stærkt ønsket fokus på Kvinde-krisecenterets dårlige indeklima.

Når man fulgte debatten inde i forhandlingerne, var der bred enighed om, at vi ikke gør det godt nok på det sociale område .

Vi vil fra Enhedslisten være med til at holde fast i, at der skal tilføres et langt højere beløb fremadrettet. Og der skal fokus på, hvad der skal sættes i værk af forebyggende tiltag, inden det står så skidt til, som vi ser og hører i et stigende antal henvendelser, fra organisationer og borgere, om store bekymringer. Vi ved, at der kommer en bæredygtigheds-plan på et tidspunkt, og vi håber, at det bliver en reel plan, der går ind i maskinrummet og sætter turbo på udvklingen inden for socialområdet.

De mennesker der bor og lever på eksempelvis et bosted, er der ofte det meste af deres liv, ikke kun i slutningen af et, for mange, godt levet liv. Det er tankevækkende, synes jeg, og det skal være lysende klart, når vi sætter en ny standard på området.

Der er heldigvis kommet hul på ældreområdet til det bedre. Er det så langt så godt? Ja, det er et meget bedre budget end sidste år på dette område. Jeg er særligt glad for, at der er sat penge af til omsorgstid til en opnormering af SOSU-personalet, til at give mere tid og ro for de ældre om aftenen, natten og i weekenderne.

Vi er heller ikke på dette område i mål , men på vej.

Der er afsat 8. mio. kr. til vores special plejehjem Demens Centrum. Det er en start, men vi er nød til at gå ind og se nærmere på den tildeling, der er på området mere overordnet. Vi vil følge udviklingen også på dette område meget nøje i udvalget for Sundhed og Omsorg.

Kultur  og sport. Tja. Dejligt med penge til det etablerede kulturliv og en investering i nye idrætsanlæg. Men vi mener, at der mangler et større fokus på de unge, der ikke dyrker idræt, der eksempelvis arbejder i frontløberne, eller finder fællesskaber i Ungdomskulturhuset. Vi havde forslag med, på de to områder, der ikke fandt plads i budgettet. Men vi forsøger igen næste år.

En lille mærkelig ting på side 20 i forligsteksten har undret mig. Der står, at det er en forudsætning for bevilling til Gellerup Museum, at beboerne skriver under på en Helhedsplan for området. Hvornår har vi tidligere stillet lignende krav for en bevilling til en kultur-institution?

Jeg synes, det er svært at se i årets budgetforlig, at vi er så ung en by. Det er så vigtigt, at vi giver plads og muligheder til det anderledes og måske alternative islæt i byen, både med tilbud og indretning.

Men til sidst: Var det så ok at skrive under for Enhedslisten?

JA, det var det i høj grad. Det er et forlig, der rækker ud på den lange bane, med et stort fokus på klima og børnene.

Vi er langt fra i mål på nogle store områder. Men vi ser frem til i et samarbejde med resten af byrådet, at fortsætte arbejdet, så Århus reelt bliver en god by at bo og vokse op i for alle.