Aarhus: Rød by Grøn by

Penge-regn til rød og grøn by

Der er afsat millioner og atter millioner af kroner i budgettet for Aarhus Kommune til velfærd for børn, ældre og svage grupper, samt ikke mindst til klima-indsats, kollektiv trafik og grøn by. Enhedslisten er med i forliget om budgettet, og vi har fået rigtigt mange af vores forslag med.

Pressemeddelelse, 24.9.2020, Lone Norlander Smith og Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlemmer for Enhedslisten i Aarhus.

Enhedslisten stillede i alt 40 forslag til forhandlingerne. 26 af dem fik vi med i forliget om budgettet, helt eller delvist. Samtidig har vi støttet en del gode forslag fra andre partier.

Også et tema-forslag om kollektiv trafik stillede vi, bl.a. med finansiering af Letbanens etape 2. Det fik vi med, samt en hel del mere. Det betyder, at der i investeringsplanen samlet afsættes 882 mio. kr. over 10 år til kollektiv trafik. Det er bl.a. til udvidelse af Ringvejen med anlæg af BRT-spor, altså separate spor til busser, der sikrer hurtigere og mere stabil busdrift, især i myldretiden.

Vi stillede forslag om fuld finansiering af cykelhandlingsplanen. Det har vi fået igennem i et vist omfang. Der er afsat 200 mio. kr. til investeringer i infrastrukturen, til forbedring af mulighederne for cyklende og fodgængere. Og så foreslog vi 5 mio. kr. årligt til at sikre skole- og fritidsveje. Her er der afsat 77 mio. kr. over 10 år.

”Med det her forlig stempler aarhus for alvor ind i kampen for at realisere Paris aftalen. Der bliver fremover investeret langt mere i kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og fodgængere. Det har vi arbejdet for i mange år, og nu rykker det for alvor,” siger Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Flere almene boliger foreslog vi. Det fik vi. Kvoten til almene familieboliger løftes med 42 mio. kr. svarende til 205 boliger om året, således at der kan bygges 533 almene familieboliger om året.

Vi gjorde meget ud af at få sikret nok penge til en robust klima-indsats. Det er i høj grad lykkedes. I driftsbudgettet er der årligt 30 mio. kr. til at udføre klima-handlingsplanen, og i investeringsplanen er der afsat 799 mio. kr. til dette.

Desuden er der ca. 8 mio. kr. årligt til ’Grøn og ren by’, herunder 10.000 bytræer, nye grønne lommeparker i byens rum samt parker og grønne områder. Vi foreslog også penge til drikkevandsbeskyttelse, og der er nu afsat penge til, at vi kan sikre rent grundvand.

På velfærdsområderne giver budgettet et tiltrængt løft for skoler og daginstitutioner, altså daglig forbedring for børnefamilierne, hvilket allerede har været omtalt. Der er også penge til forbedringer på ældre- og socialområdet. I alt vil der blive ansat 1500 nye medarbejdere til velfærds-opgaver.

”Vi er stolte over at være med til dette. På flere områder er der vigtige forbedringer for rigtigt mange aarhusianere, hvilket vi har kæmpet for i årevis. Men vi er også godt klar over, at der stadig er områder, der skal rettes op på efter tidligere års besparelser. Det vil vi fortsat arbejde på,” siger Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Se oversigt over forslag Enhedslisten fik gennemført, helt eller delvist.