Peter Hegner Bonfils Sept 2020

Klart nej til utilpasset byggeri i Sølystgade

Et byggeprojekt i Sølystgade nr. 21 har sat sindene i kog i Ø-gadekvarteret, og det forstår vi godt i Enhedslisten. Der er tale om et alt for stort og utilpasset byggeri, i fire etager og uden fælles opholdsarealer på grunden. Vi støtter beboernes modstand mod byggeriet og siger nej til det.

Debatindlæg, 3.11.2020, Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Byråd.

Fortætning af midtbyen i Aarhus skal ifølge Kommuneplanen ske ved, at vi passer på byens sammenhængende kulturmiljøer og sikrer byens grønne åndehuller. Det har vi i Enhedslisten i flere år haft kraftigt fokus på.

Enhedslisten har igen og igen hårdnakket kæmpet for byggeri, der tilpasser sig midtbyen og giver ordentlig plads til lys og luft og grønne områder. Det vil vi fortsætte med og vi håber også at Sølystgade 21 bliver afvist og bliver den sidste sag af sin slags.

For fremtidsudsigterne ser betydeligt bedre ud med det forslag til helhedsplan, der er i høring. Et langt og grundigt arbejde af borgere og forvaltning har givet et nyt og bedre bud på planrammer for Ø-gaderne i al dets mangfoldighed.

Og det er for os tydeligt, at det foreslåede byggeri i Sølystgade 21 vil gå direkte mod intentionerne i den nye helhedsplan. Så lad os få sagt nej til Sølystgade 21-sagen og ja til byudvikling med omtanke, som udtrykt i forslaget til helhedsplan for Ø-gaderne.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende