Enhedslisten kæmper mod forringelser på socialområdet

Til dagens byrådsmøde d. 26. februar stiller Enhedslisten et ændringsforslag, der går imod balanceplanens forslag om forringelser for udsatte borgere i Aarhus kommune.

I dag er den omdiskuterede balanceplan på byrådsmødets dagsorden. Flere af planens punkter handler om besparelser på det sociale område, der vil komme til at ramme borgerne hårdt.

Selvom der heldigvis har været et forhandlingsforløb, hvor de fleste af balanceplanens slemme tidsler er luget væk, står der især tre punkter tilbage, der skal fjernes. Derfor stiller Enhedslisten nu et ændringsforslag, for at forhindre forringelser.

Ændringsforslag: nej til nedskæringer

Det drejer sig om punkt 11, 16 og 21, der handler om botilbud for udsatte børn, unge og voksne. De tre punkter beskriver nedskæringer, der vil kunne mærkes som serviceforringelser for socialt sårbare borgere med blandt andet handicap eller psykiske lidelser.

”Enhedslisten kan ikke bakke op om de her punkter i balanceplanen, når der klart og tydeligt står, at borgerne vil kunne mærke forringelser. Alle tre forslag skaber stor utryghed for brugerne og et vældig merarbejde for de ansatte, både i kommunen og i institutioner og plejefamilier,” siger Keld Hvalsø.

Socialområdet i Aarhus kommune under pres

Enhedslisten ønsker ikke, at kommunens mest udsatte borgere skal belastes med flere forringelser. De tre kritisable forslag handler konkret om, at medarbejderne i kommunen og i institutioner ved hyppigere opfølgninger skal vurdere om den indsats, der bliver gjort for at tage hånd om den enkelte udsatte borgers behov, kan gøres mindre eller billigere.

”Enhedslisten foreslår, at forslagene udgår – og vi foreslår at finansiere differencen med de millioner kroner Socialforvaltningen vil bruge på udgifter i forbindelse med nedrivningsplanerne for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Så: kassen stemmer. Det specialiserede socialområde har allerede oplevet mange nedskæringer. Det kan ikke passe, at det igen er den her gruppe borgere, der skal rammes, for at byrådet kan skabe balance i budgettet,” siger Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Læs om, da århusianerne gik på gaden for at demonstrere mod nedskæringerne i balanceplanen.

Vil du vide, hvad der står i den såkaldte “balanceplan”? Dyk ned i planen her.