Aarhus En god by for alle

En Kommune skal bedømmes på hvordan man behandler de svageste medborgere

Byrådet i Aarhus har i flere år forringet vilkårene for de medborgere, der har brug for kommunens og fællesskabets hjælp.

Debatindlæg, 7.9.2019, Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Behovet for flere hænder og flere penge har klart og tydeligt været beskrevet forud for budgetforhandlingerne.

Og byrådet har i flere på hinanden følgende budgetforlig undladt at bevilge de penge, som er nødvendige, hvis man ikke ville forringe livsvilkårene for handicappede og andre svage medborgere.

Ankestyrelsen har i mange tilfælde fastslået, at Aarhus Kommunes afslag på hjælp var retsstridig i de konkrete tilfælde. Og hvorfor var de det? Fordi rådmanden har villet spare udgifter.

Borgmesteren fik på seneste byrådsmøde 28. august vedtaget Århus Kommunes Handicappolitik En god By for Alle 2019-2023.

Ved den lejlighed kritiserede Enhedslisten igen-igen, at de smukke ord i den farvede pjece ikke er blevet fulgt op med fornødne bevillinger, og at vor kommune ligger nederst blandt danske kommuner, hvad angår handicapvenlighed.

Borgmesteren sagde ikke noget.

Vi hører kun socialrådmanden jamre over ”udgiftspresset” og manglen på bevillinger til hans afdeling.

Vi hører ikke, at borgmesteren og rådmanden siger: Ja, vores parti vil bruge de penge, som alle er enige om, er nødvendige.

Den ”normale” diskussion har som grundtema: ”Vi skal være dygtigere”, ”vi skal stramme op”. Som man senest har gjort det over for borgere med handicap i Borgercenter Syd.

Enhedslisten har til budget 2020 foreslået et reelt velfærdsløft på Voksen Handicap området. Vi har foreslået, at byrådet melder ud, at Aarhus skal være En god by for alle 2019-2023 – og at de fornødne penge skal bruges til det.

Vi venter stadig på udsagn fra de andre partier.

Folder om Enhedslistens forslag til budget 2020

Debatindlægget i Aarhus Stiftstidende