Keld Hvalsø

Budget-forhandlingerne bør udskydes

Da forhandlingerne mellem regeringen og KL, om  rammerne for kommunernes økonomi, først forventes at falde på plads i september måned, foreslår Enhedslisten i Aarhus Byråd, at budget-forhandlingerne i Aarhus, samt byrådets to behandlinger af budgettet, udskydes i to-tre uger i forhold til det ellers planlagte forløb.

Pressemeddelelse, 22.8.2019, Keld Hvalsø, Enhedslistens budgetordfører i Aarhus Byråd.

”Vi ønsker at give de bedst mulige betingelser til de  embedsmænd, der skal regne på resultatet af de nationale forhandlinger, og dermed også give byrådet det bedste grundlag at træffe beslutning på,” siger Keld Hvalsø, budgetordfører for Enhedslisten.

Aftalen mellem KL og regeringen bliver i år indgået så sent, at det bliver meget vanskeligt at få regnet konsekvenserne igennem for Aarhus Kommune, inden budget-forhandlingerne starter. Det vil betyde, at forhandlingerne skal gennemføres på baggrund af en stor usikkerhed om de faktiske forhold for kommunens økonomi.

”Det er helt klart utilfredsstillende. Og det er ikke fair overfor borgerne, som med rette kan forvente, at vi politikere er ordentligt forberedte og kender de økonomiske realiteter, når vi forhandler om kommunens budget. Mange af de beløb, der forhandles om, har jo stor betydning for borgernes dagligdag,” siger Keld Hvalsø.

Enhedslisten stiller derfor forslag om, at budget-forhandlingerne i Aarhus udskydes i to-tre uger.

Enhedslisten vil ikke stille konkrete dato-forslag, da en række forhold skal tages i betragtning. Men det foreslås, at man i videst muligt omfang fastholder onsdage, subsidiært torsdage, som byrådets møde- og forhandlings dage.

Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet d. 28. august